Spring naar hoofd-inhoud

Economische vitaliteitsscan 2016

Ondanks een verlies aan werkgelegenheid blijft de industriële sector een economische pijler in Noordoost-Fryslân. Dit blijkt uit een onderzoek van de Fryske Akademy. Het onderzoek, waaraan ook de provincie Fryslân en de Rabobank meewerkten, is gepubliceerd als eerste ‘economische vitaliteitsscan’ uit een reeks van vier studies naar economisch beleid in de regio Noordoost-Fryslân.

Volgens projectleider Marijn Molema blijft Noordoost-Fryslân ‘economisch gezien kwetsbaar’. Sinds de economische crisis staat de bouw- en industriële nijverheid onder druk. Omdat deze sectoren in Noordoost-Fryslân oververtegenwoordigd zijn, verloor de regio een bovengemiddeld aantal banen sinds 2008. Gecombineerd met demografische krimp zet dit de leefbaarheid onder druk.

Lichtpunten
Toch laat de vitaliteitsscan duidelijke lichtpunten zien. Industriële ondernemingen boekten de afgelopen jaren bovengemiddelde winsten. Van de winst werd 12 procent opnieuw geïnvesteerd, een percentage dat bijna 2 procent hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. ‘Het is mogelijk dat de regionale industrie hierdoor sterker uit de crisis komt’, stelt onderzoeker Bart Hoogeboom.

Haar industriële basis heeft Noordoost-Fryslân mede te danken aan het overheidsbeleid van de naoorlogse decennia. Voor de toekomst wordt in de vitaliteitsscan gewezen op nieuwe vormen van industriebeleid in en buiten de regio die aansluiten bij de hedendaagse netwerkeconomie. Zo wordt samenwerking in de levensmiddelenindustrie en de metaalnijverheid als kansrijk gezien. Netwerken kunnen innovatie, regioprofilering en andere ontwikkelingen stimuleren. De overheid kan daar als intermediaire partij een rol in vervullen.

Komende jaren zal het onderzoek worden voortgezet, met als doel een kennisbijdrage aan het economisch beleid te leveren. Tot en met 2019 verschijnt er elk jaar een vitaliteitsscan van Noordoost-Fryslân waarin een economische sector centraal staat. Volgend jaar is dat de agrofoodsector.