Spring naar hoofd-inhoud

Een 'Mooie' Fryske Top 100

Op 19 februari 2019 wordt de zanger-muzikant en liedjesschrijver Roel Slofstra uit Ried 80 jaar. Slofstra legde in 1969 – volgend jaar dus precies 50 jaar geleden – als ‘oertroubadour’ met zijn elpee In spyltuech bin ik de grondslag voor de Friestalige lichte muziek zoals wij die nu in allerhande verschijningsvormen kennen.

Om Slofstra alvast te eren en stil te staan bij zijn grote verdiensten voor de Friestalige lichte muziek, heeft Beart Oosterhaven, musicografisch medewerker van de Fryske Akademy, de '“Moaie” Fryske Top 100 2018-2019’ samengesteld. Het viel Oosterhaven namelijk op, dat in de Fryske Top 100 zoals Omrop Fryslân die elke december op Oudejaarsdag uitzendt, de laatste jaren helemaal geen nummers van Roel Slofstra meer zijn te vinden. En dat, terwijl Slofstra door de jaren heen maar liefst 13 albums heeft uitgebracht!

Het hoogstaande en zeer verzorgde werk van Roel Slofstra nogmaals onder de aandacht brengen, was dus de tweede reden voor Beart Oosterhaven om een alternatieve, "mooie" Friese Top 100 samen te stellen. In die Top 100 wordt tien procent van de liedjes vertolkt door de Friese oertroubadour zelf. De andere 90 liedjes liggen, wat stijl, sfeer en aankleding betreft, min of meer in het verlengde van Roel Slofstra's werk. Op deze manier ontstaat een fraaie staalkaart van wat een halve eeuw Friese lichte muziekproductie (1969-2019) aan mooie uitkomsten heeft opgeleverd.

"Er is natuurlijk helemaal geen bezwaar tegen wanneer stemmers van de ‘gangbare’ Fryske Top 100 2018 van Omrop Fryslân zich de komende tijd mede laten inspireren door de nu verschenen ‘“Moaie” Fryske Top 100’", zegt Beart Oosterhaven.

De "Mooie" Friese Top 100 is hier te vinden: www.fryske-akademy.nl/moaiefrysketop100

 

Zie ook: