Spring naar hoofd-inhoud

Evenementen vervallen komende tijd

Vanwege de maatregelen aangaande het Coronavirus vervallen alle evenementen van de Fryske Akademy tot en met 6 april 2020.

Dat betekent dat de volgende activiteiten komen te vervallen:

  • Vrijdag 13 maart: Landbouwkundig Werkverband, lezing Dam Jaarsma, Fries Landbouwmuseum, Leeuwarden (Goutum).
  • Zaterdag 14 maart: Genealogisch Werkverband, lezing George Snijder, Tresoar, Leeuwarden.
  • Dinsdag 17 maart: Werkgroep Akademylezingen: Lezingen prof. dr. Eline van der Beek (UMCG) en prof. dr. ir. Pier Vellinga (Waddenacademie), De Koperen Tuin in Leeuwarden en It Haske te Joure.
  • Zaterdag 28 maart: Werkgroep Maritieme Geschiedenis: Symposium Houtvaart en houthandel in de 18de eeuw, Fries Scheepvaart Museum, Sneek.
  • Zaterdag 4 april: Genealogisch Werkverband, lezing, Tresoar, Leeuwarden.

 

Wij hopen er zo aan bij te dragen dat de verdere verspreiding van het virus beperkt wordt.

Nieuw datum
Er zal worden geprobeerd om de activiteiten wel te houden op een nader vast te stellen datum.