Spring naar hoofd-inhoud

'Fries in beleidsvorming OCW'

Het Fries moet standaard opgenomen worden in de beleidsvorming bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat bepleiten vier hoogleraren Fries – Goffe Jensma (RUG), Arjen Versloot (UvA), Hans Van de Velde (Fryske Akademy/UU) en Rolf Bremmer (Univ. Leiden) – in een brief aan minister Van Engelshoven.

Het viel de hoogleraren op dat de tweede rijkstaal, het Fries, volledig ontbrak in het rapport 'Nederlands verdient meer' (pdf) dat de KNAW heeft uitgebracht over de positie van de neerlandistiek op de Nederlandse universiteiten. Ondanks de schaalverschillen zijn de maatregelen die het rapport noemt voor het Nederlands ook rechtstreeks van toepassing op het Fries, zo schrijven de hoogleraren. 

Het financieel in stand houden van op zijn minst één volledige BA- en MA-opleiding Fries in Nederland zou volgens de hoogleraren moeten worden gegarandeerd. Ook het financieel aantrekkelijk maken van een onderwijsmaster, die kan zorgen voor meer gekwalificeerde docenten, kan naast het Nederlands ook op het Fries van toepassing worden verklaard. Daarnaast kan het Fries worden meegenomen in de andere aanbevelingen over de kwaliteit van het schoolvak Nederlands en de voorlichting hierover aan aankomende studenten. 

Al met al vinden de vier hoogleraren Fries in Nederland dat de studie van en naar het Fries dezelfde aandacht verdient van het Ministerie van OCW als het Nederlands. 

Zie ook: