Spring naar hoofd-inhoud

Fries in Google Translate

Het idee was al vaker geopperd om het Fries in Google Translate op te nemen, maar Anne Dykstra - toen nog als lexicograaf werkzaam bij de Fryske Akademy - nam in juli 2014 de eerste stap met het sturen van een mailtje naar Google. Tegelijkertijd riep hij iedereen die goed Fries kan schrijven op om te helpen Engelse zinnen te vertalen in correct en gangbaar Fries.

Door de geweldige inspanningen van vrijwilligers en de steun die de Provincie Fryslân in de laatste maanden gaf aan dit initiatief is het Fries als taal vanaf februari 2016 beschikbaar in Google Translate. Donderdag 18 februari werd dat gevierd in een bomvolle zaal in het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt. 'Wy sitte der by, jonges!', opende Dykstra zijn toespraak. De toevoeging van het Fries werd onder andere gevierd met een speciaal optreden van De Kast. Leerlingen van CSG Liudger in Burgum gaven een demonstratie hoe de vertalingen in Google Translate werken.

De Friese taal is de meest recente taal die wordt toegevoegd aan Google Translate - tezamen met het Corsicaans, Hawaïaans, Koerdisch, Scots Gaelic, Amhaars, Kirgizisch, Luxemburgs, Samoaans, Shona, Sindhi, Pashto en Xhosa. Het is nu mogelijk om met de vertaaldienst teksten in bijv. het Nederlands, Engels of Japans te vertalen van en naar het Fries.

De afgelopen maanden hebben een groot aantal Friezen hard gewerkt aan het beschikbaar maken van het Fries in Google Translate. In de herfst van 2015 organiseerde de Provincie Fryslân de ‘Fryske Google Translate Wike’. In die week werden meer dan een miljoen woorden vertaald van het Engels naar het Fries.

Ga naar: