Spring naar hoofd-inhoud

Friese burger trots op boeren

Ruim tweederde van de Friese burgers is trots op de Friese boeren en bijna de helft vindt het belangrijk dat boerenbedrijven in de toekomst kunnen groeien. Dat blijkt uit een panelonderzoek dat het Fries Sociaal Planbureau in samenwerking met de Fryske Akademy heeft uitgevoerd onder 1800 inwoners van de provincie.

Volgens het onderzoek vinden Friese burgers de leefomgeving voor dieren en planten, het produceren van voedsel, recreëren en wonen belangrijke functies van het agrarische landschap. De helft van de ondervraagden vindt dat media voor een negatieve beeldvorming over boeren zorgen. Het onderzoek maakt deel uit van de eerste Agri & Foodscan, die de Fryske Akademy aanstaande woensdag zal presenteren in Bolsward. In deze scan zijn cijfers, trends en ontwikkelingen over de Friese landbouw en verwerkende industrie in beeld gebracht vanaf het jaar 2000.

De agri-foodsector zorgt voor één op de tien banen in Fryslân en is de vierde sector van de regionale economie. De sector groeit gestaag, vooral door de voedings- en genotsmiddelenindustrie. De melkveehouderij heeft nog altijd een prominente rol in de sector. Maar liefst 64 procent van de Friese landbouwbedrijven zijn melkveehouderijen.

 

 

Groene consumenten?! Onderweg naar duurzame zuivel

Woensdag 21 november a.s. in Bolsward presenteert de Fryske Akademy zijn eerste Agri & Foodscan op een avondsymposium over de ‘groene consument’. Hoe kan de consument een bijdrage leveren aan duurzame zuivel? Miranda Visser (Fries Sociaal Planbureau) en Ronald Plantinga (Fryske Akademy) presenteren nieuw onderzoek, waarna er discussie volgt met Trienke Elshof (LTO Noord), Wiebren van Stralen (FrieslandCampina) en het publiek.

De toegang tot het avondsymposium is gratis. Exemplaren van de eerste Agro & Foodscan zijn die avond beschikbaar.

    Wanneer: woendag 21 nov2mber 2018, 19.45-21.30 uur
    Waar: Marne College, Schoolstraat 1, 8701 DX Bolsward
    Entree: de toegang tot dit symposium is gratis, maar vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld; dat kan via het opgaveformulier.
    Voertaal: Nederlands

 

Ga naar: