Spring naar hoofd-inhoud

Friese versie in Speakaboo-app voor logopedisten beschikbaar

Alle Friestalige kinderen in Fryslân groeien meertalig op. Meestal gaat dit goed, maar niet altijd en die kinderen worden dan vaak doorverwezen naar een logopedist. Logopedisten krijgen pas een goed beeld van de taal- en spraakontwikkeling van meertalige kinderen als zij die kinderen in al hun talen kunnen onderzoeken. Tot voor kort waren er geen logopedische instrumenten voorhanden om de klankverwerving bij jonge Friestalige kinderen te onderzoeken. Daarom is er nu een Friese versie van de Speakaboo-app ontwikkeld.

 

Spraakontwikkeling bij Friestalige kinderen

Speakaboo is een gratis app van Kentalis. De app wordt door logopedisten als observatie-instrument ingezet, om op speelse wijze de klankverwerving van meertalige kinderen te onderzoeken. Met alleen een Nederlandse test krijgt een logopedist geen volledig beeld van de spraakontwikkeling van een Friestalig kind. Daarnaast is niet eerder goed onderzocht hoe de klankverwerving bij Friestalige kinderen verloopt. Zonder die kennis is het moeilijk om op een betrouwbare manier spraakstoornissen te diagnosticeren en goed te behandelen. Jelske Dijkstra van de Fryske Akademy heeft daarom een Friese versie van de Speakaboo-app ontwikkeld, gratis beschikbaar voor logopedisten.

 

Friese versie Speakaboo-app

De Friese versie is inmiddels toegevoegd aan alle andere talen in de Speakaboo-app: www.kentalis.nl/speakaboo. De ontwikkeling van de Friese versie is door Stichting De Friesland gefinancierd. De Speakaboo-app werkt zowel op een Android-tablet als een IPad.

 

Grootschalig onderzoek naar Friese en Nederlandse klankverwerving

De Speakaboo-app wordt de komende jaren gebruikt in een grootschalig onderzoek naar de Friese en Nederlandse klankverwerving bij Friestalige kinderen. Op deze manier beschikken logopedisten niet alleen over een gestandaardiseerd instrument waarmee ze de fonologische verwerving van jonge Friestalige kinderen kunnen onderzoeken, maar ook over betrouwbare informatie over de verwervingsvolgorde van de Friese klanken. Dat geeft logopedisten goede handvatten bij de therapie van deze kinderen.