Spring naar hoofd-inhoud

Frisian MOOC: online cursus Fries

Vanaf zaterdag 14 april kan iedereen deelnemen aan een Massive Open Online Course – kortweg MOOC genoemd – over de Friese taal.

Deze online cursus in vier weken is ontwikkeld door de Afûk en de Fryske Akademy. Op 14 april werd de cursus gelanceerd met een feestelijke activiteit in Talenpaviljoen MeM in de Prinsentuin in Leeuwarden. Deze Frisian MOOC is nu online voor iedereen over de wereld gratis toegankelijk om op elk moment aan mee te doen.

Kennismaken met de Friese taal
Het doel van de Frisian MOOC is om vooral mensen buiten Nederland kennis te laten maken met de Friese taal. Daarom wordt deze MOOC in het Engels gegeven. Maar de cursus is ook geschikt voor mensen die in Nederland wonen en geïnteresseerd zijn in de tweede landstaal. De MOOC behelst het leren van de basisbeginselen van het Fries, maar neemt ook een stukje over de Friese cultuur mee in de lesstof. De cursus bevat lesstof voor vier weken. Elke week zullen andere woorden en een ander thema centraal staan. Cultuuraspecten die aan bod komen zijn onder andere Fries theater en Fries als taal in het gezin.

Online
Aangezien het gaat om een online cursus, kunnen deelnemers zelf bepalen waar en op welk moment ze de cursus doen, en hoeveel tijd ze er aan besteden. De cursus zal het gehele jaar online aangeboden blijven.

Friese MOOC