Spring naar hoofd-inhoud

Gelbrich Haringsma overleden

Na een poos van ziekzijn is op de leeftijd van 63 jaar onze medewerkster en collega Gelbrich Haringsma-Bandsma overleden op zaterdag 28 januari 2017.

Sinds 1971 - ze was toen zeventien jaar - heeft ze ruim 45 jaar gewerkt op het secretariaat van de Fryske Akademy. Directie en medewerkers van de Fryske Akademy houden Gelbrich in herinnering als een fleurige, prettige en gelijkmoedige collega.