Spring naar hoofd-inhoud

Gelderland in HisGIS: pannenbier!

Vanmiddag hebben de Fryske Akademy en het Gelders Archief de uitbreiding van HisGIS met de provincie Gelderland gepresenteerd. HisGIS (www.hisgis.nl) is het digitale informatiesysteem van de Fryske Akademy waarmee historische geodata over mensen, eigendom en erfgoed geografisch worden weergegeven. 

De ruggengraat van dit systeem vormt de ontsluiting op perceelniveau van het oudste kadaster van Nederland uit 1832. Deze data kunnen gelegd worden over andere kaarten, zoals hoogtebestanden, luchtfoto’s of oude topografische kaarten, en dat levert waardevolle gegevens op voor historici, ecologen, terreinbeheerders, landschapsspecialisten en vele anderen.

De uitbreiding met de grootste provincie van Nederland betekent voor HisGIS pannenbier: met Gelderland is nu meer dan de helft van Nederland door HisGIS digitaal in kaart gebracht. Eerder ontsloot HisGIS historische geodata voor o.m. de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en Utrecht en steden als Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Delft.

Deze mijlpaal wordt op 30 mei gevierd met een besloten symposium bij het Gelders Archief over betekenis en nut van het digitaal bewerken van historische kadasterkaarten. HisGIS zal verder worden uitgebreid o.m. met de steden Maastricht en Den Haag en wordt op termijn beschikbaar gemaakt voor het project Amsterdam Time Machine, dat de geschiedenis van de hoofdstad door middel van linked data toegankelijker wil maken.

Ga naar: