Spring naar hoofd-inhoud

Gilles de Langen naar Akademy

Provinciaal archeoloog Gilles de Langen wordt per 1 april a.s. aangesteld als senior onderzoeker middeleeuwse archeologie bij de Fryske Akademy. Het betreft een deeltijdse detachering vanuit Provincie Fryslân voor de komende vijf jaar.

Gilles de Langen (1959) geldt als expert op het gebied van terpenarcheologie. Als provinciaal archeoloog van Fryslân heeft hij de afgelopen jaren het archeologisch onderzoek en beleid in deze provincie naar een hoger plan getild. De wetenschappelijke archeologiebeoefening kreeg in 2011 nog een extra dimensie met de benoeming van De Langen tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar hij de leerstoel Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap bekleedt.

De Langen zal bij de Fryske Akademy onder meer een onderzoeksproject leiden naar Friese boerderijen en dorpen in de periode 800–1300 na Chr. Daarnaast zal hij nieuw onderzoek ontwikkelen en jonge onderzoekers (promovendi) begeleiden.

Met de aanstelling van De Langen krijgt de middeleeuwse archeologie meer aandacht in het onderzoeksprogramma van de Fryske Akademy, die de komende jaren meer wil inzetten op een interdisciplinaire aanpak van de geschied- en archeologiebeoefening in het middeleeuwse Friese kustgebied tussen Alkmaar en Bremen.

Naast een wetenschappelijk belang wil de Fryske Akademy hiermee ook een maatschappelijk belang dienen, namelijk het op peil houden en nader ontwikkelen van de kennis over het archeologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed in de provincie Fryslân. Het onderzoeksproject van De Langen bij de Fryske Akademy betekent voor Provincie Fryslân een belangrijke bijdrage aan het doorontwikkelen van archeologisch beleid, in het bijzonder aan het actualiseren van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (www.fryslan.frl/famke).

De aanstelling bij de Fryske Akademy betreft een parttime functie. De Langen blijft ook zijn huidige taken uitoefenen bij Provincie Fryslân en de RUG.