Spring naar hoofd-inhoud

Graet Hylper Wordebook verschenen

Dirk Blom, oudste broer van co-auteur Gosse Blom, met het eerste exemplaar uit handen van Siebren Dyk. (Foto: Anske Smit)

Burgemeester van Súdwest-Fryslân Jannewietske de Vries verstuurde die middag een Hindelooper tweet: "It Graet Hylper Wordebook is der: de bujje is graetsk" (de burgemeester is trots). (Foto: Anske Smit)

Na jaren van noeste arbeid is het meer dan duizend pagina’s tellende Graet Hylper Wordebook verschenen op vrijdag 29 maart 2019. De auteurs zijn wijlen Gosse Blom en Siebren Dyk, met ondersteuning van Wiebe Zoethout. De presentatie van het woordenboek vond plaats in De Foeke te Hindeloopen, met bijdragen van zang- en dansgroep Aald Hielpen en kinderen van basisschool De Skulpe.

Alhoewel er al een Hylper Wurdboek bestond, van Gosse Blom uit 1981, is in 2006 op de Fryske Akademy toch besloten om een nieuwe en veel uitgebreidere versie te maken, om op die manier de Hindelooper taal nog een zo goed mogelijk te beschrijven.

Na jaren van intensieve arbeid is het woordenboek nu gereed. Het telt meer dan duizend pagina’s, een record voor een Fries dialectwoordenboek. De eerste exemplaren van het woordenboek zijn aan Dirk Blom (broer van auteur Gosse Blom), Jannewietske de Vries (burgemeester van Súdwest-Fryslân) en cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes.

Links: