Spring naar hoofd-inhoud

Grut Frysk Diktee op 4 april

Op dinsdagavond 4 april wordt het vijftiende Grut Frysk Diktee (Groot Fries Dictee) gehouden. De Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden is ook nu weer de arena waar de dicteeschrijvers tegen elkaar strijden.

Het dictee zal dit jaar worden geschreven door actrice, zangeres en schrijfster Tet Rozendal. Karen Bies, presentratrice by Omrop Fryslân, zal de de dicteetekst voorlezen. Omrop Fryslân stuurt het dictee uit op woensdag 5 april.

 

Kwalificeren

Wie wil meedoen aan het Groot Fries Dictee zal zich moeten kwalificeren via een kwalificatiedictee. Dat kan via een speciale website die binnenkort gelanceerd wordt. Tussen 8 en 19 maart kunnen mensen zich kwalificeren.

 

Organisatie

Elk voorjaar organiseert de Fryske Akademy het jaarlijkse Fries dictee samen met de Provincie Fryslân, Omrop Fryslân, Afûk en Cedin Expertisecentrum Meertaligheid. Op die dag wordt voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen het Lyts Frysk Diktee georganiseerd en voor de grote mensen het Grut Frysk Diktee.

Zie ook: