Spring naar hoofd-inhoud

Harmen Houtman wint dichtwedstrijd

De Fryske Akademy reikte zaterdagmiddag de prijzen uit aan de winnaars van de gedichtenwedstrijd die eerder dit jaar werd uitgeschreven in het kader van Lân fan taal/Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

De twee dichters die een tweede prijs, een vvv-bon met een waarde van 50 euro hebben gewonnen zijn: Lomme Schokker voor zijn gedicht ‘akademysk petear’ en Frits Boschma voor ‘Tafallige moeting…….’. Het gedicht dat de hoofdprijs won, is van Harmen Houtman: ‘Leaf wurdboek’. Houtman wint daarmee een dinerbon met een waarde van 100 euro.

Op de oproep voor gedichten ontving de Fryske Akademy 64 inzendingen. De gedichten mochten gaan over de Fryske Akademy, de medewerkers, wetenschappers, de uitstraling, het gebouw, de tuin of wat maar kon worden bedacht. Er mocht ook worden gedicht over Fryslân of over een combinatie van de thema's. De jury heeft 10 inzendingen uitgezocht om een plekje te geven in de tent in de Akademytuin, waar de Akademy deze zomer talrijke activiteiten organiseert zoals woordenboeklezen, kaarten met verhalen, taalfilmpjes en verhalen in andere talen uit Leeuwarden.

De gedichten zijn tot en met 22 september te zien in de tent in de Akademytuin op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur en op een aantal zaterdagen van 11.00 tot 17.00 uur.

 

Het winnende gedicht van Harmen Houtman


   Leaf wurdboek


   By it fjoer socht ik

   de leave wurden

   wer't myn mem my

   eartiids mei treaste koe.....

   'nea opjaan jonkje'

   stie op side 518 en 

   op  747 fûn ik samar

   'wat bin ik grutsk op dy'.

   It flinterfyne papier

   flústere mei de sefte stim

   dy't ik hearde op har skurte

    

   ...en de vlammen

   daansten nog hoger

   doe heit noar me glimkte

   en anvieterend zee:

   'jongien, jow redden et wel!'

    

   en ik... ik sleug et ere woordeboek eupen...