Spring naar hoofd-inhoud

Hindrik ten Hoeve tot lid benoemd

Benoemd tot lid van de Fryske Akademy: Hindrik ten Hoeve, Klaasje Postma en Freark Smink.

Hindrik ten Hoeve.

Presentatie van Anne Merkuur.

Performance van Wiebe Kaspers en Arjan Hut.

Oud-senator Hindrik ten Hoeve is op Akademydei tot lid benoemd, evenals acteursechtpaar Klaasje Postma en Freark Smink.

Hindrik ten Hoeve was van 1980 tot 1988 Statenlid voor de FNP, voordat hij in 2003 in de Eerste Kamer kwam als senaatslid van de Onafhankelijke Senaat Fractie (OSF). Dat was hij tot 11 juni van dit jaar. In zijn talrijke bestuursfuncties, zoals bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Stichting Fryske BerneOpfang, komt het Fries en het Friese erfgoed ook goed naar voren. Volgens de jury is Ten Hoeve een harde werker die zichzelf nooit op de voorgrond plaatst, maar zijn deskundigheid en integriteit wordt bijzonder gewaardeerd.

Acteursechtpaar

Het nog altijd zeer actieve acteursechtpaar Klaasje Postma en Freark Smink werd ook tot lid benoemd. Klaasje Postma speelde in zo’n 60 toneelstukken en was jarenlang vaste speler bij toneelgezelschap Tryater. Vorig jaar had ze een rol in de grote Culturele Hoofdstad-productie De Stormruiter. Haar eigen stukken verraden een grote maatschappelijke betrokkenheid en de Friese taal is altijd een belangrijk element geweest in haar toneel.

Freark Smink is voor niemand in de Friese wereld onbekend. In 1976 werd hij naar Tryater gehaald en bijna elk jaar volgde een nieuwe toneelproductie waarin hij meespeelde. Het was niet alleen het theater waar Freark Smink actief was, maar vanaf eind jaren tachtig maakte hij Friese schooltelevisie zoals Sybe Satellyt. Daarnaast had hij ook regelmatig een rol in landelijke televisieseries.

Presentaties

Promovendus Anne Merkuur hiel op Akademydei een presentatie over haar onderzoek naar veranderingen in Friese werkwoordvervoegingen en wat dat ons vertelt over taal. Projectleider Oudfries Han Nijdam en VU-rechtshistoricus Hylkje de Jong hebben verteld over hun onderzoek naar Oudfries recht en de invloed van het Romeinse en canonieke recht in Friesland in de vroegmoderne periode. Er was ook een optreden van dichter Arjan Hut en pianist Wiebe Kaspers.

De 81ste Akademydei werd geopend door interim-directeur Willem Smink, die het publiek heeft bijgepraat over de stand van zaken bij de Fryske Akademy. Onlangs zijn twee rapporten over de toekomstbestendigheid en de governance van de Fryske Akademy uitgebracht. Op grond daarvan zal de provincie Fryslân in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de Fryske Akademy een inhoudelijk voorstel over de toekomst van het instituut uitwerken.

Berichtgeving in de media: