Spring naar hoofd-inhoud

It Beaken maakt een inhaalslag

Zojuist verschenen is een nieuw nummer van It Beaken, met bijdragen van Jarich Hoekstra, Ferenc Postma en Riemer Reinsma.

De inhaalslag wat betreft het verschijnen van nummers van It Beaken, is nog altijd aan de gang. De redactie had het eerste nummer van de jubileumjaargang 80 2018 – de Fryske Akademy werd opgericht in 1938 en sindsdien bestaat It Beaken ook al! – namelijk graag eerder willen laten verschijnen. Nieuwe, onvoorziene, struikelblokken hielden dat helaas tegen.

Evengoed viel nummer 1/2 van jaargang 80 afgelopen week bij de abonnees op de mat. Het nummer bevat stukken van Jarich Hoekstra (Kiel), Ferenc Postma (Venlo) en Riemer Reinsma (Amsterdam). Reinsma, oud-lexicograaf en naamkundige, kijkt met enige distantie naar de taalkeuze op de plaatsnaamborden in Fryslân van de laatste decennia.

De redactie houdt vol, en hoopt dat nummer 3/4 2018 – een speciaalnummer over literatuur, met lezingen van het Fries Geesteswetenschappelijk Congres van afgelopen april – binnenkort ook kan verschijnen. 

 

Oudere nummers zijn beschikbaar in PDF op de pagina van It Beaken