Spring naar hoofd-inhoud

It Beaken over de ramp van 1666

Zojuist verschenen is een speciaal nummer van tijdschrift It Beaken over de Engelse furie op Vlieland en Terschelling van 1666, onder gastredactie van Rob Leemans en Jan de Vries van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis (WMS).

De laatste jaren heeft het uitgebreide onderzoek van Anne Doedens en Jan Houter naar de ramp van 1666 veel nieuwe kennis opgeleverd, onder meer gebundeld in hun boek 1666: De ramp van Vlieland en Terschelling (2013). Op 21 januari 2018 heeft de WMS een symposium georganiseerd in Harlingen over de invloed die de ramp had in Engelse Zeeoorlogen en op de Nederlandse economie en marineorganisatie van toentertijd. In het speciaal nummer van It Beaken worden vier lezingen, van Paul C. van Royen, Adri P. van Vliet, Jaap de Kam, Gijs Rommelse en Roger Downing in artikelvorm gepubliceerd.

Artikelen online
Bij het verschijnen van een nieuw Beakennummer wordt het voorlaatste nummer online beschikbaar gemaakt in pdf. Dat is nu nummer 1/2 van jaargang 79, met onder meer een lang artikel waarin Kees Draaisma nieuw licht werkt op de rol van Caspar di Robles op de dijkenbouw in de tweede helft van de zestiende eeuw.

De Beakenbundel met artikelen van de eerste Dag van de Friese Letterkunde in Leeuwarden van 7 oktober 2016 is ook online beschikbaar