Spring naar hoofd-inhoud

It Grut Frysk Diktee terug met een nieuwe editie

Foto: Julian Kock

Gnyskje, nútsjesmoar en krûpelhintsje. It Grut Frysk Diktee is weer terug met een nieuwe editie. Dat is voor het eerst sinds It Grut Frysk Diktee in 2018 op het Oldehoofsterkerkhof, met een recordaantal deelnemers. Op dinsdag 17 mei wordt It Grut Frysk Diktee weer als vanouds gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. Kwalificeren voor het dictee kan vanaf vandaag via het kwalificatiedictee op www.fryskdiktee.nl.

Politicus Habtamu de Hoop schrijft dit jaar de dicteetekst, die als thema ‘sport’ heeft. ‘’Ik fyn it in geweldige ear dat ik it diktee skriuwe mei. Ik fyn it hiel belangryk foar it befoarderjen fan it Frysk en it is moai dat ik sa dêr in bydrage oan leverje kin’’, zegt de politicus.

Omrop Fryslân zorgt ook deze keer weer voor de registratie en uitzending van het dictee. Die is op woensdag 18 mei.

Kwalificatiedictee

Mensen die op 17  mei mee willen doen aan It Grut Frysk Diktee, moeten zich hiervoor kwalificeren. Vanaf 28 maart tot en met 24 april kunnen mensen online meedoen aan het kwalificatiedictee op www.fryskdiktee.nl. De beste 15 deelnemers mogen meedoen aan It Grut Frysk Diktee.

Organisatie

It Grut Frysk Diktee wordt georganiseerd door de Afûk, het Centrum Meertaligheid (Cedin), de Fryske Akademy, Provincie Fryslân en Omrop Fryslân. Meer informatie over It Grut Frysk Diktee is te vinden op www.fryskdiktee.nl.