Spring naar hoofd-inhoud

Keetje Hodshon Prijs voor proefschrift

[Translate to Dutch:] Foto: Jeroen Hiemstra

18 mei 2021 - De Keetje Hodshonprijs 2021 is toegekend aan dr. Evelyn Bosma, voor haar proefschrift Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian and Dutch (Universiteit van Amsterdam, oktober 2017). De prijs wordt uitgereikt op vrijdagmiddag 18 juni in een online te volgen bijeenkomst van 16.00-17.30 uur, meer informatie daarover volgt op: khmw.nl/agenda/.

Aanmoedigingsprijs
De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden: Taalwetenschappen, Literatuurwetenschappen, Historische wetenschappen, Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid.

Haar promotie-onderzoek deed Evelyn Bosma aan de Fryske Akademy van 2013-2017. Op dit moment is zij onderzoeker/docent bij het Centre for Linguistics fan Universiteit Leiden en gastonderzoeker bij de Fryske Akademy. Vanaf september gaat zij bij de Fryske Akademy aan de slag als postdoctoraal onderzoeker Meertalige Geletterdheid.