Spring naar hoofd-inhoud

Landbouwfilms in Europese database

Op 9 september werd in Parijs een Europese database voor landbouw- en plattelandsfilms (European Rural History Film Database) gepresenteerd. De database is een initiatief van een aantal (film)archieven en onderzoeksinstituten voor landbouwgeschiedenis in Europa die zich verenigd hebben in de European Rural History Film Association (ERHFA). Het Fries Film Archief en de Fryske Akademy horen bij de initiatiefnemers.

Het doel van de database is het stimuleren van de documentatie, conservering en studie van landbouw- en plattelandsfilms gemaakt in Europa. Historisch filmmateriaal als bron voor wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedneis van landbouw en platteland is relatief nieuw. De ERHFA brengt onderzoeksinstituten en (film)archieven samen om kennis over landbouwgeschiedenis, filmarchivering en digitalisering van historisch filmmateriaal te delen. Nieuw onderzoek met historisch filmmateriaal als bron zal worden geïnitieerd. 

Andere instituten die zich hebben aangesloten bij de ERHFA zijn het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis in Leuven en centra voor plattelands/landbouwgeschiedenis in Bern, Frankfurt am Main en St. Pölten. Het Museum for English Rural Life (Reading) en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Hilversum) zijn ook betrokken bij het initiatief.   

Het Fries Film Archief beheert een belangrijke collectie van Friese landbouw- en plattelandsfilmds. De Fryske Akademy heeft een lange traditie op het gebied van onderzoek naar de Friese landbouwgeschiedenis. De kennis van beide instituten wordt nu op Europees niveau ingezet. Het Fries Landbouwmuseum is ook betrokken bij het project. 

Een groot deel van de collectie Friese landbouwfilms is de afgelopen jaren door het Fries Film Archief gedigitaliseerd en voor het publiek toegankelijk gemaakt. Het filmarchief heeft zijn vierentwintig belangrijkste landbouwfilms in de Europese database geplaats, inclusief links naar de digitale kopieën op YouTube.