Spring naar hoofd-inhoud

Mercator-rapport voor EU-parlement

Taalplanning voor minderheidstalen moet een sleutelkwestie worden in het nationale beleid van EU-lidstaten.

Dat adviseert het Mercator Research Centre in een rapport over minderheidstalen en onderwijs voor het Europees Parlement. EU-lidstaten moeten gestimuleerd worden om een doorlopende leerlijn voor minderheidstalen van voorschoolse educatie tot het tertiair onderwijs te realiseren.

Het rapport ‘Minority Languages and Education: Best Practices and Pitfalls’ schreven Rixt van Dongera, Cor van der Meer en Richt Sterk van het Mercator Research Centre in opdracht van de cultuur- en onderwijscommissie CULT van het Europees Parlement. 

Het Europees Parlement verzocht om dit rapport om inzicht te krijgen in de situatie van minderheidstalen in het onderwijs in Europa. Het rapport biedt een diepgaande vergelijkende analyse van dertien taalcasussen, waaronder het Fries in Nederland, het Baskisch in Frankrijk en Spanje, het Duits in Italië (Zuid-Tirol) en het Hongaars in Roemenië, Slowakije en Slovenië.

Ondanks de vele historische en politieke verschillen hebben deze minderheidstalen dezelfde grote uitdagingen, zoals het gebrek aan kwalitatief lesmateriaal en deskundige onderwijzers in de minderheidstalen. Specifieke aandacht geeft het rapport aan het beroepsonderwijs en de carrièreperspectieven.

Het rapport geeft aanbevelingen hoe de EU minderheidstalen kan ondersteunen in het onderwijs. Zo wordt geadviseerd om programma’s op te zetten die de uitwisseling van best practices bevorderen, om EU-breed onderzoek naar onderwijs en taalleren te bevorderen en de ontwikkeling van kwalitatief lesmateriaal in minderheidstalen te bevorderen.

Op 23 maart a.s. zal Richt Sterk, een van de auteurs, de bevindingen van het rapport in Brussel presenteren.