Spring naar hoofd-inhoud

Nelleke IJssennagger nieuwe directeur

De Fryske Akademy heeft een nieuwe directeur-bestuurder: dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm. Vanaf 15 maart 2021 neemt zij de verantwoordelijkheid voor de Fryske Akademy over van directeur-bestuurder a.i. drs. Willem Smink.

Over Nelleke IJssennagger
Nelleke IJssennagger (Hengelo (Overijssel), 1986) heeft binnen en buiten Fryslân haar sporen verdiend in de wetenschap en als organisator van programma’s en projecten. Zij was eerder conservator bij het Fries Museum en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is ze curator bij de National Trust in Cornwall (VK). Ze studeerde Scandinavische Talen en Culturen aan de RuG en deed daar vervolgens de Research Master Classical, Medieval and Renaissance Studies. In 2017 promoveerde ze – ook aan de RuG - op het proefschrift Central because Liminal: Frisia in a Viking Age North Sea World.  

De Raad van Toezicht van de Fryske Akademy is erg ingenomen met de benoeming. Prof. Jacob Fokkema, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Met Nelleke IJssennagger krijgt de Fryske Akademy een energieke wetenschapper als bestuurder, die thuis is in Fryslân.” De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en provincie Fryslân hebben positief geadviseerd over de benoeming.