Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe Europese projectsubsidie voor kenniscentrum Mercator

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, onderdeel van de Fryske Akademy in Leeuwarden, heeft een Europese subsidie gekregen voor het project OWL+, ‘Ownership and Leadership: Pathways for (Endangered) Languages’ Use in School'. In samenwerking met kennisinstituten in Portugal, Noorwegen, Letland en Estland zal Mercator de komende drie jaar als projectcoördinator werken aan de ontwikkeling van leermiddelen voor docenten om bedreigde talen een plek te geven in het klaslokaal.

Het doel van OWL+ is het innoveren van de ontwikkeling van onderwijsprogramma's voor en over bedreigde talen door deze in een context te plaatsen binnen het grote geheel van taaldiversiteit in Europa. De focus ligt daarbij op het beschikbaar stellen van praktische instrumenten om te helpen de overdracht van de taal te bevorderen.

Het project zal instrumenten en middelen ontwikkelen om leerplannen te vernieuwen en materialen aanbieden die leerkrachten en opvoeders in staat stellen om bedreigde talen een plaats te geven in hun klaslokalen en andere leeromgevingen. Omdat bedreigde talen worden beschouwd als een vitale sociale factor voor een samenleving, richt het project zich ook op gemeenschapsleiders die een integraal onderdeel vormen van de steunstructuur van bedreigde talen.

Het project is nu in de opstartfase. Uiteindelijk zullen onderwijzend personeel en gemeenschapsleiders van gebieden met minderheden en bedreigde talen gebruik kunnen maken van het gratis materiaal op de projectpagina. Dat omvat natuurlijk ook de taalgemeenschappen die zijn verbonden met de projectpartners: Minderico, Fala, Zuid-Saami, Fries, Latgaliaans, en Võro.

De subsidie die Mercator en haar projectpartners hebben gekregen, komt uit het ErasmusPlus-programma van de Europese Commissie, bestemd voor projecten op het gebied van onderwijs, opleiding, jongerenzaken en sport. De projectpartners zijn het Interdisciplinary Centre for Social and Language Documentation (Portugal), de Nord Universiteit in Bodø (Noorwegen), de Rēzekne Academy of Technologies (Letland) en de Universiteit van Tallinn (Estland ).