Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe spellingcheckers op Taalweb

De website Taalweb.frl, waarop Friese taalhulpmiddelen worden aangeboden, is vandaag vernieuwd en uitgebreid met nieuwe spellingcheckers en een digitale editie van het Frysk Hânwurdboek. 

De website is nu responsief gemaakt. Dat betekent dat de website nu gemakkelijker te gebruiken is op smartphone en tablet.De online spellingchecker (Staveringshifker)is verbeterd en aangevuld met zo’n 600 nieuwe actuele woorden. De online vertaalmachine (Oersetter), die Friese teksten naar het Nederlands vertaalt en andersom, is aangepast aan de spellingsaanpassingen van 2015 (bijv. drûch, iuw, útnûgje, telefyzje).

Nieuw op Taalweb is een downloadpagina met meer dan 10 spellingcheckers voor allerlei programma’s en platforms, o.a. voor Word, Outlook, Word voor Mac OS X, Mozilla en LibreOffice/OpenOffice.

Frysk Hânwurdboek
Op deze pagina is ook de vernieuwde digitale uitgave van het Frysk Hânwurdboek beschikbaar voor Windows, Apple en Linux. In dit eentalig Friese handwoordenboek, dat voor het eerst in 2008 verscheen als boek en cd-rom, worden zo’n 70.000 woorden beschreven: grondwoorden, samenstellingen, afleidingen, afkortingen, synoniemen en aanverwante woorden. Het woordenboek schenkt veel aandacht aan de eigentijdse woordenschat. In de nieuwe digitale editie van het Frysk Hânwurdboek is de spellingsaanpassing van 2015 verwerkt. De tekst is ook aangepast aan de voorkeurswoordenlijst (Foarkarswurdlist foar it Frysk).

Voor iedereen die Fries wil schrijven
Taalweb Frysk, ontwikkeld in opdracht van Provincie Fryslân, is bedoeld voor iedereen die Fries wil schrijven. Met een breed en gratis aanbod van taalhulpmiddelen die de schrijfvaardigheid in het Fries ondersteunen, is dit platform uniek in de wereld en een voorbeeld voor andere kleine talen.

De uitbreiding van de website is gerealiseerd in samenwerking met ict-bedrijf GridLine. Alle producten van Taalweb Frysk zijn gratis te gebruiken en te downloaden.