Spring naar hoofd-inhoud

Noord-Friese leerkrachten op bezoek

Op maandag 19 en dinsdag 20 november 2018 hebben leerkrachten uit Noord-Friesland (Duitsland), uit verschillende niveau's van het onderwijs, een bezoek gebracht aan de provincie Fryslân. Cedin en het Mercator Research Centre van de Fryske Akademy hebben dit bezoek georganiseerd en een programma samengesteld, gericht op de uitwisseling van expertise en informatie over het Fries in het onderwijs.

De leerkrachten hebben onder andere een bezoek gebracht aan Cedin, Mercator/Fryske Akademy en een drietalige scholen. Het plan is dat volgend jaar een tegenbezoek van leerkrachten uit Fryslân aan Noord-Friesland wordt gebracht. De betrokken partijen hopen in de toekomst op een meer structurele samenwerking tussen de twee Frieslanden op de terreinen onderwijs en wetenschap.

Het Fries wordt op het momment in de Noord-Friese taalregio in Duitsland op een aantal scholen aangeboden als vak en op een aantal scholen gebruikt als instructietaal. Toch blijkt dat het ontreekt aan een systematische toepassing van de taal in het onderwijs. Daarnaast is er een tekort aan lesmateriaal, wat ervoor zorgt dat leerkrachten vaak hun eigen materiaal moeten ontwikkelen, of bestaand materiaal in het Fries vertalen. Behalve een tekort aan systematiek en materiaal, is er een tekort aan leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat het enthousiasme van leerkrachten Fries in Duitsland langzamerhand afneemt.

Het initiatief is ook van belang voor Friese wetenschappers, omdat er een tekort aan wetenschappelijke kennis is over het onderwijs in de Noord-Friese taalregio. Regelmatig contact tussen leerkrachten en wetenschappers uit beide Frieslanden kan ervoor zorgen dat het enthousiasme voor het Fries in het onderwijs wordt versterkt en dat er gezamenlijk wordt nagedacht over de huidige dilemma's.

Zie ook: