Spring naar hoofd-inhoud

Nyk de Vries schrijft Frysk Diktee

[Translate to Dutch:] Foto: Jacob van Essen

Na het geweldige succes van het Grut Frysk Diktee (Groot Fries Dictee) van 2018, op het Oldehoofsterkerkhof, met meer dan 600 deelnemers, wordt er dit jaar op dinsdagavond 21 april weer een ‘gewoon’ Grut Frysk Diktee gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis te Leeuwarden.

Het dictee wordt dit jaar geschreven door de Dichter van Fryslân Nyk de Vries. Twee jaar lang is hij de poëtisch ambassadeur van Fryslân. Eerder schreef hij onder meer de gedichtenbundels Motorman en De dingen gebeuren omdat ze rijmen. In 2015 kwam zijn derde roman Renger uit.

Het dictee is dit jaar live te volgen via de livestream op www.fryskdiktee.nl. Meepraten over het dictee of over de uitzending kan op de sociale media via #diktee2020.

Kwalificeren
Wie mee wil doen aan het Grut Frysk Diktee 2020 moet zich vooraf kwalificeren. Dat kan door mee te doen aan het kwalificatiedictee tussen 17 februari en 16 maart op de website van het Grut Frysk Diktee: www.fryskdiktee.nl. Volg de Facebookpagina van het Grut Frysk Diktee voor het laatste nieuws: https://www.facebook.com/fryskdiktee.

Lyts Frysk Diktee
Op 21 april nemen ook de beste Friesschrijvende scholieren het tegen elkaar op in de Statenzaal. ‘s Middags wordt daar het Lyts Frysk Diktee (Klein Fries Dictee) gehouden voor learlingen uit de bovenbouw van de basisschool. Schrijfster van onder meer It Deiboek, Janny van der Molen, schrijft het kinderdictee. Kinderen kunnen zich kwalificeren via hun eigen school.

Organisaasje
De organisaasje fan it diktee leit yn hannen fan de Afûk, Cedin Sintrum Meartaligens, de Fryske Akademy en Provincie Fryslân.