Spring naar hoofd-inhoud

Oproep voor derde Letterkundedei

Op 6 november 2020 vindt in Leeuwarden de 3e Dei fan ’e Fryske Letterkunde (Dag van de Friese Letterkunde) plaats, ditmaal in samenwerking met Tresoar. We zijn op zoek naar interessante sprekers!

In 2020 wordt herdacht dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. In samenhang daarmee organiseren Tresoar en de Fryske Akademy een congres over het thema Bevrijding in de Friese literatuur. Het congres wordt op vrijdag 6 november 2020 gehouden bij Tresoar te Leeuwarden, de stad die sinds dit jaar de titel UNESCO City of Literature draagt. De voertalen zijn Nederlands, Fries, Duits en Engels.

Bij voorkeur ontvangen we voorstellen die passen bij het thema, maar andere interessante ideeën zijn ook welkom.

Bij deze willen we sprekers uitnodigen om voor 1 juli een voorstel voor een lezing (half A4, 1 A4 maximaal) op te sturen naar:

Meindert Reitsma: Meindert.Reitsma@tresoar.nl

Eric Hoekstra: ehoekstra@fryske-akademy.nl