Spring naar hoofd-inhoud

Pand levertraanfabriek verkocht

De Fryske Akademy heeft het pand van de vroegere levertraanfabriek Draisma van Valkenburg verkocht. Het pand aan de Doelestraat 2-4 was decennialang onderdeel van het gebouwencomplex van de Fryske Akademy.

Het afstoten van de levertraanfabriek komt voort uit de ingrijpende nieuwbouw en renovatie van de Fryske Akademy tussen 2014 en 2016. Met de opbrengst uit de verkoop heeft de Fryske Akademy een deel van zijn inbreng in de financiering van het bouwproject gedekt.

Het pand stamt uit 1869, toen de beroemde levertraanfabriek Draisma van Valkenburg zich hier vestigde. De fabriek sloot zijn deuren in 175, waarna de Fryske Akademy het pand in gebruik nam en haar werkruimte kon uitbreiden. De woordenboekzaal en de handbibliotheek werden ook in het pand ondergebracht.

In 1999 volgde nog een uitbreiding van de Fryske Akademy met congres- en studiecentrum It Aljemint, in de eerdere Noorderkerk, die echter in 2016 is omgebouwd tot werkcomplex voor de wetenschappelijke staf. Daarmee kon de voormalige levertraanfabriek worden ontruimd en afgestoten.

Vandaag is de koopakte gepasseerd, waarmee het pand in handen komt van de familie Gerlofs uit Wirdum.