Spring naar hoofd-inhoud

Promotie Rombert Stapel in Leiden

Vandaag om 15.00 uur verdedigt Rombert J. Stapel zijn proefschrift The Late Fifteenth-Century Utrecht Chronicle of the Teutonic Order: Manuscripts, Sources, and Authorship in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

Rombert Stapel (Hardenberg, 1983) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In 2008 begon hij zijn promotieonderzoek aan de Fryske Akademy en Universiteit Leiden, onder promotorschap van prof.dr. Hans Mol. Door het bestuderen van de Utrechtse kroniek van de Duitse Orde, ook wel bekend als de 'Jüngere Hochmeisterchronik', poogde Rombert Stapel de circulatie van (historische) kennis binnen de Duitse Orde aan het eind van de vijftiende eeuw te onderzoeken. Enkele decennia eerder leed de orde grote nederlagen in Pruisen en waren zijn vroegere heidense vijanden gekerstend.

Het achterliggende doel van deze studie was tot een goed begrip te komen van de invoering van de geschiedschrijvingstraditie van de Duitse Orde in de Lage Landen, ver verwijderd van de traditionele productiecentra in Pruisen en Lijfland, evenals van de gevolgen die deze verandering van locatie, en de bijbehorende verandering van perspectief gehad hebben op de inhoud en het doel van dergelijke historische productie binnen de orde.

Ambitieus project
In dit proefschrift heeft Stapel kunnen vaststellen dat de kroniek in Utrecht werd geschreven, in verschillende fasen tussen 1480 en 1491 en mogelijk in de jaren daarna, door de Utrechtse landcommandant Johan van Drongelen en zijn persoonlijke secretaris. Het materiële product van hun samenwerking is een manuscript dat in Wenen wordt bewaard, die nu kan worden geclassificeerd als een kopie van de auteur.

Stapel laat in zijn proefschrift ook gedetailleerd zien hoe de tekst werd opgebouwd, en dat de auteur(s) erin slaagden om een brede selectie van bronnen te verzamelen – met inbegrip van bronnen afkomstig van locaties op honderden kilometers afstand van de stad Utrecht. Stapel is daarom tot een beter begrip gekomen van de specifieke omstandigheden waaronder de kroniek is geschreven, en de voorwaarden die het mogelijk maakten een dergelijk ambitieus project uit te voeren.

Sinds 2013 werkt Stapel als onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam.

Ga naar: