Spring naar hoofd-inhoud

Ruim 6 ton voor nieuw woordenboek

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in een bijeenkomst van 13 juni besloten subsidie te verlenen aan de Fryske Akademy voor het ontwikkelen van een Nederlands-Fries woordenboek op internet. Het gaat om een bedrag van 659.186.

Daarnaast geeft de provincie 68.872 voor het toekomstbestendig maken van de website Taalweb Frysk, waar de spellingchecker en andere taalhulpmiddelen voor het Fries zijn te vinden. 

Soepel en gevarieerd Fries

De lexicografen van de Fryske Akademy werken aan een hedendaags Nederlands-Fries woordenboek, dat gratis op internet beschikbaar komt en zich zowel op de Friestalige gebruikers richt als op Nederlandstaligen die Fries leren. 'It is de bedoeling dat oer twa jier de earste 5000 wurden al online komme', licht lexicograaf Hindrik Sijens toe. 'Dêrnei wurde oanfollingen publisearre en yn 2022 moat it wurdboek klear wêze.'

De data uit deze online woordenboekomgeving zullen rechtenvrij beschikbaar worden gesteld voor het ontwikkelen van allerlei digitale en gedrukt toepassingen, zoals vakwoordenboeken en vertaalprogramma's. 

Het laatste Nederlânsk-Frysk Wurdboek werd in 1985 uitgegeven en is intussen sterk verouderd, zodat het niet meer op alle vlakken aansluit bij het hedendaagse Nederlandse en Friese taalgebruik. De maatschappij verandert en er komen telkens meer begrippen bij. Het is belangrijk dat die ook in het Freis benoemd kunnen worden. Het woordenboek van 1985 had gebruikers bovendien te weinig te bieden om soepel en gevarieerd Fries te schrijven. Het nieuwe woordenboek zal met meer woorden en synoniemen, woordgroepen en uitdrukkingen de gebruiker beter van dienst kunnen zijn. Het woordenboek zal ook aangeven wat de standaardvorm in het Fries is en wat de regionale of stilistische varianten zijn. 

De totale kosten van het woordenboekproject bedragen bijna anderhalf miljoen euro (1.458.057), waarvan de Fryske Akademy zelf 798.952 bekostigt.

Spellingchecker voor Office 365

Daarnaast moeten op de website Taalweb Frysk de spellingcheckers voor het Fries verder worden ontwikkeld. Er is vooral behoefte aan een Friese spellingchecker voor de kantoorsuite Office 365 van Microsoft, die steeds meer wordt gebruikt door particulieren en bedrijven. De bestaande spellingchecker plug-in voor Microsoft Office werkt echter niet in de onlineversie van Office 365. 

Naar verwachting komt de nieuwe spellingchecker voor Office 365, samen met andere aanpasingen in Taalweb, eind dit jaar beschikbaar. 

Deltaplan Frysk

De provinciale subsidies voor de digitale taalhulpmiddelen zijn onderdeel van het grote Deltaplan Frysk. Met dit plan investeert de provincie de komende jaren in totaal 21,3 euro in het versterken van de positie van de Friese taal. Zo krijgt de Afûk meer dan twee miljoen euro voor het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal voor het Friestalig onderwijs. 

Ga naar: