Spring naar hoofd-inhoud

Samenwerking met Zuid-Afrika

Dinsdag 15 januari kwam prof. Johan Schoeman van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns op bezoek.

Schoeman is lid van de uitvoerende raad van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, hoogleraar diergeneeskunde aan de Universiteit van Pretoria en redacteur van het Afrikaanse vaktijdschrift Tydskrif vir Natuurwetenskappe en Tegnologie. Hij voerde op de Fryske Akademy een gesprek met taalkundige Hans Van de Velde (links op de foto) en historicus Oebele Vries (rechts op de foto) over het behoud van minderheidstalen en vooral van wetenschappelijke publicaties in deze talen.

Het is de eerste wetenschappelijke uitwisseling tussen Fryslân en Zuid-Afrika die voortvloeit uit een samenwerkingsovereenkomst tussen de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) en de Fryske Akademy. Vorig jaar november sloten zij een overeenkomst voor wetenschappelijke samenwerking op het terrein van de taal- en letterkunde van het Afrikaans, het Fries en de andere in Fryslân voorkomende taalvariëteiten. Het doel is om ook onderzoeks- en academische informatie en documentatie uit te wisselen en samenwerkingsprojecten aan te gaan.

De Fryske Akademy werkt ook samen met het Zuid-Afrikaanse Virtuele Instituut vir Afrikaans (VIvA) in het kader van het Taalportaal. Deze website die een online grammatica van het Nederlands en het Fries biedt, werd in 2016 uitgebreid met het Afrikaans: www.taalportaal.org. Medewerkers van de Fryske Akademy hebben toen hiervoor trainingen gegeven aan collega’s van het VIvA.