Spring naar hoofd-inhoud

Scheepsboek Hempenius online

De presentatie in Museum Hindeloopen, 17 maart 2019.

Een blad uit het originele Hindelooper scheepsboek.

De Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy en Museum Hindeloopen presenteerden op zondagmiddag 17 maart in Museum Hindeloopen de digitale uitgave van het ‘Scheepsboek Hempenius’. In hetzelfde gebouw waar het museum nu staat, hield stadssecretaris Johannes Hempenius van 1715 tot en met 1717 een administratie bij van de scheepspapieren die hij uitgaf.

Het scheepsboek is een prachtige bron voor historisch onderzoek, omdat het informatie verschaft over de bestemming en herkomst van schepen, over de producten die zij vervoerden, en over de schippers, de bemanning en de reders of eigenaars. Dat waren zowel personen van binnen Friesland (veelal uit Hindeloopen zelf) als uit Holland (met name uit Amsterdam). Door vrijwilligers van de werkgroep is dit scheepsboek volledig getranscribeerd en nu voor iedereen toegankelijk; het is te vinden op de website van de Fryske Akademy: www.fryske-akademy.nl/nl/scheepsboek-hempenius.

Schip en bemanning
Het Scheepsboek Hempenius bevat de monsterrollen waarin het schip en de benamming van de fluit- en smakschepen werden opgetekend. Naast de monsterrollen worden in het scheepsboek de rederscedullen gegeven. Die geven unieke informatie over de Fries-Hollandse 'partenrederij'. Onder de reders van Hindelooper schepen waren zeer rijke en interessante figuren, zoals Joachim Rendorp, Cornelis Calcoen, Andries Pieters van Stavoren, Willem Bredero en Pieter Six.

Ga naar: