Spring naar hoofd-inhoud

Scriptieprijs 2018-2020 uitgereikt

De tweejaarlijkse scriptieprijs van de Fryske Akademy is gewonnen door historicus Sian Wierda uit Joure. Met Het vrije volk van de heide. Armoede en cultuur onder de bevolking uit de heidenederzettingen in het Fries-Groningse grensgebied tussen 1850-1900 sleept hij duizend euro in de wacht. Wierda schreef zijn scriptie voor de master Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. De prijs werd 'uitgereikt' tijdens een online bijeenkomst op donderdagmiddag 17 december 2020.

De jury bestond uit Oudfrisist dr. Han Nijdam en de taalkundigen dr. Jelske Dijkstra en dr. Eric Hoekstra van de Fryske Akademy. Zij waren erg onder de indruk van het grote aantal en de verscheidenheid aan bronnen die Sian Wierda gebruikt heeft voor zijn onderzoek. Alle bronnen zijn secuur en met een kritische houding benaderd. Door de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek ontstaat er een zeer compleet beeld van het leven op de heidedorpen.

Scriptieprijs
De scriptieprijs van de Fryske Akademy is een tweejaarlijkse prijs voor het beste scriptieonderzoek op het terrein van de Friese taal en cultuur. Deze Skripsjepriis werd ingesteld bij het vijftigjarig jubileum van de Fryske Akademy in 1988, met als doel om studenten die wetenschappelijk onderwijs volgen te stimuleren om hun onderzoek op Friese thema's te richten. De prijs bestaat uit een bedrag van 1000 (duizend) euro.

Lees meer over de scriptieprijs