Spring naar hoofd-inhoud

Scriptieprijs voor Levi Damsma

Foto: Hindrik Sijens

Vandaag is op Akademydei de Skripsjepriis 2016-2018 uitgereikt aan Levi R. Damsma. Hij krijgt de prijs voor zijn masterscriptie ‘Middelnederlandse invloeden in het Oudwestfriese Oud Schoutenrecht uit Codex Unia’ (2017), die hij voltooide voor de opleiding Historische taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent.

"Met zijn scriptie geeft Damsma een belangrijke impuls aan het onderzoek naar de invloed van het Middelnederlands op het Fries", zo staat in het juryrapport, dat door jurylid Eric Hoekstra werd voorgelezen. 

"De jury vindt het een inspirerende en stimulerende scriptie over een historisch onderwerp dat nog steeds actueel is. Want onze meertalige provincie kent een lange geschiedenis van taalcontact met het Nederlands. Deze scriptie leert ons meer over hoe lang die beïnvloeding al gaande is en zet daarnaast ook aan tot het stellen van vervolgvragen. Doorslaggevend voor de jury was dat het onderzoek niet alleen goed uitgewerkt is, maar dat de schrijver zich ook kritisch verhoudt tot eerder onderzoek en een aanzet doet tot vervolgonderzoek, dat deels interdisciplinair is, en dat taalkunde en geschiedenis met elkaar verbindt. Zodoende heeft de jury van de Skripsjepriis unaniem besloten de prijs toe te kennen aan Levi Damsma's scriptie."

De Skripsjepriis van de Fryske Akademy bestaat uit een bedrag van duizend euro.

Zie ook: