Spring naar hoofd-inhoud

Steun van Provinciale Staten

Provincie Fryslân trekt 1 miljoen extra voor de Fryske Akademy uit. Het gaat om 200.000 euro per jaar in de periode 2020-2024. Dat is onderdeel van een pakket maatregelen van Gedeputeerde Staten om de toekomst van ons wetenschappelijk instituut te garanderen.

Het pakket maatregelen is een optelsom van extra financiële steun, veranderingen in de organisatie, stappen die de Fryske Akademy moet zetten en de verhouding van de FA tot de KNAW. De 1 miljoen extra voor de FA komt bovenop de 1,2 miljoen die de provincie jaarlijks uittrekt. Met de verhoging loopt de provincie straks gelijk met de geldstroom van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de FA. Er komt ook eenmalig 350.000 euro beschikbaar voor een noodzakelijke reorganisatie. 

Provinciale Staten hebben woensdag 18 december met het pakket maatregelen ingestemd. Daar ging echter veel discussie aan vooraf, niet alleen bij de statenfracties, maar ook op de opiniepagina's van de regionale kranten. 

Interim-directeur Willem Smink is tevreden met de steun van provincie. ‘ In wichtige stap nei in nije takomst wurdt hjirmei mooglik’, zo reageert hij. ‘Der is noch in protte wurk te dwaan, mar der is wer perspektyf.’

Reorganisatie

In het nieuwe jaar zal een nieuwe directeur-bestuurder voor de Fryske Akademy worden geworven. In het kader van de reorganisatie worden op de ondersteunende afdeling op korte termijn 6 fte's geschrapt. De wetenschappelijke staf heeft ondertussen een deel van zijn werkruimte ingeleverd in It Aljemint, waar de bovenverdieping vanaf 1 januari 2020 verhuurd wordt aan het Fries Sociaal Planbureau. 

De liëring van de Fryske Akademy aan de KNAW wordt voortaan wat losser, maar de Fryske Akademy zal nog steeds gebruik blijven maken van KNAW-faciliteiten.