Spring naar hoofd-inhoud

Studie Ommerlander recht verschenen

Vandaag is de lijvige studie Wat is Recht?, een uitgave van de Fryske Akademy en uitgeverij Bornmeer, gepresenteerd op de Allersmaborg te Ezinge. In Wat is Recht? maken auteurs Henk Meijering en Han Nijdam Oudfriese rechtshandschriften uit de Groninger Ommelanden toegankelijk voor een hedendaags lezerspubliek.

In de middeleeuwen maakten de Groninger Ommelanden deel uit van het Friese rechtsgebied, dat zich uitstrekte van het Vlie (nu het IJsselmeer) tot aan de Wezer in Duitsland. Vanaf de twaalfde eeuw is het recht daarvan op schrift gesteld, oorspronkelijk in het Oudfries. Vanaf het begin van de vijftiende eeuw werd de schrijftaal in de Ommelanden het Nederduits (Nedersaksisch), zodat deze rechtsbronnen vertaald moesten worden. Deze vertalingen zijn in talrijke handschriften uit de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd overgeleverd. Zij geven een goed beeld van het Groninger recht en zijn Oudfriese bronnen.

De zeshonderd pagina’s tellende studie Wat is Recht? van Henk D. Meijering en Han Nijdam ontsluit een belangrijk deel van deze handschriften en reconstrueert de ontwikkeling van het Friese rechtssysteem in de Groninger Ommelanden en hoe dit in de loop der tijden ging verschillen van het recht in Westerlauwers Friesland. Hiermee wordt nieuw licht geworpen op de lange rechtstraditie in Noord-Nederland.

De auteurs Henk Meijering en Han Nijdam hebben het boek Wat is Recht? vanmiddag gepresenteerd op de Allersmaborg te Ezinge. Twee experts hebben daarbij gereflecteerd op het werk dat werd gepresenteerd: Rolf Bremmer vanuit Oudfries perspectief, en Redmer Alma vanuit Ommelander perspectief. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Egge Knol, de conservator van het Groninger Museum, die een grote en brede expertise heeft op het gebied van de Groninger cultuur.

 

   Wat is Recht? van Henk D. Meijering en Han Nijdam is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij Uitgeverij Bornmeer – www.bornmeer.nl

    

   ISBN: 978 90 5615 4530
   Pagina's: 600
   Bindwijze: Gebonden | met kleurkatern
   NUR: 620
   Taal: Nederlands
   Prijs: € 39,90

 

Zie ook: