Spring naar hoofd-inhoud

Taskforce rapporteert over Akademy

Het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft een speciaal comité van deskundigen gevraagd om onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van de Fryske Akademy en naar de vraag hoe het instituut in de Friese kennisinfrastructuur goed kan samenwerken met andere wetenschappelijke organisaties.

Intussen heeft deze Taskforce Fryske Akademy hierover gerapporteerd. Afgelopen dinsdag werden de resultaten toegelicht aan het College. Het College vindt het belangrijk dat de bevindingen en aanbevelingen zo snel mogelijk ter kennis komen van Provinciale Staten. Het rapport is de Staten daarom woensdag toegestuurd.

Aanleiding voor het onderzoek was een eerder gehouden Gateway Health Check. Dat document is nu ook ter beschikking gesteld aan Provinciale Staten. Op basis van de onderzoeken en aanbevelingen werkt de provincie in overleg met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Raad van Toezicht van de Fryske Akademy een inhoudelijk voorstel uit. Dat zal de komende tijd gebeuren.

"Alle argumenten staan nu op een rijtje. Het is aan Gedeputeerde Staten en dan aan Provinciale Staten om nu besluiten te nemen" zegt interim-directeur Willem Smink van de Fryske Akademy in een radio-interview op Omrop Fryslân.

Volgens de interim-directeur is het belangrijk dat de ontwikkelingen provinciebreed worden gedragen. "We moeten als wetenschappelijke instellingen kijken hoe we met zijn allen het verhaal van Fryslân vertellen. De provincie moet daar de regie in nemen, dat staat ook in de aanbevelingen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat wij dan veel meer moeten samenwerken met de Campus Fryslân."

Meer informatie: