Spring naar hoofd-inhoud

Vier nieuwe leden benoemd

Foto: Hindrik Sijens

Op Akademydei zijn vandaag in het Oranje Hotel vier personen tot lid van de Fryske Akademy benoemd.

Een jong, nieuw lid van de Fryske Akademy is Sjoerd Bootsma, die benoemd wordt op grond van zijn positieve en vernieuwende inzet voor de Friese cultuur. Bootsma is sterk betrokken bij LF2018 en is de bedenker van verscheidene vernieuwende festivals zoals Welcome to the Village en Explore the North.

Zijn grote inzet en langdurig enthousiasme voor de Bildtse taal en cultuur levert voor Sytse Buwalda een lidmaatschap van de Fryske Akademy op. Buwalda heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de beide edities van het Bildts woordenboek. De naam Buwalda is al 79 jaar verbonden met ons instituut: Sytse’s vader Hotse S. Buwalda was al in 1939 aan het werk bij de Fryske Akademy.

Tot lid benoemd wordt ook de schrijvende psycholoog Douwe Draaisma, die tal van publieksboeken over het menselijk geheugen op zijn naam heeft staan. De Akademy prijst zijn nauwkeurige analyse van het haperende geheugen van ouderen en de compassie die Draaisma laat zien met de mensen met wie hij te maken heeft.

Fries om utens Joop Koopmans, historicus aan de letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt benoemd op grond van zijn verdiensten voor de Friese wetenschap. Zijn grote wapenfeiten liggen op het terrein van de politieke geschiedenis van vroegmodern Friesland. Daarmee heeft hij veel studenten geïnspireerd en een investering in de Friese geschiedwetenschap gedaan die zich rente op rente terugbetaalt.