Spring naar hoofd-inhoud

Voorleesmarathon Frysk Hânwurdboek

Beeld: Heleen Haijtema/Tryntsje Nauta

De tuin van de Fryske Akademy – tussen Doelestraat 4 en 6 – is de plek waar vanaf vrijdagmiddag 25 mei het complete - eentalig Fries - Frysk Hânwurdboek (Fries Handwoordenboek) zal worden voorgelezen. Het voorlezen van dit woordenboek, dat ca. 70.000 woorden telt, is een van de zomeractiviteiten van de fan de Fryske Akademy in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018/Lân fan taal. 

Taalondersteuning
De voorleesmarathon van het Frysk Hânwurdboek is gekoppeld aan een goed doel, namelijk een bijdrage voor een of meerdere laptops voor taalondersteuning op locatie in Fryslân doorStichting Lezen & Schrijven. Deelnemers kunnen zich daarvoor laten sponsoren. Door het integraal voorlezen van het woordenboek – en het opnemen hiervan – ontstaat er een corpus gesproken Fries, dat voor onderzoekers tot interessante nieuwe inzichten zal leiden. Alles komt langs, heel gewone woorden, maar ook bijzondere en vergeten woorden. Daarmee is het voorleesproject een eerbetoon aan de Friese taal. Voor het voorlezen van het woordenboek worden nog lezers gezocht. Het volledig beheersen van het Fries is hiervoor geen vereiste. Wie een kwartier lang wil voorlezen – meer dan één mag ook -  kan zich opgeven via: www.fryske-akademy.nl/lf2018

 

Andere taalinitiatieven
Naast het voorlezen van het woordenboek zijn er tussen 25 mei en 22 september tal van andere b(l)oeiende taalinitiatieven in de Akademytuin: zo worden er een paar lezingen over dierentaal gehouden, zijn er kaarten zien met informatie over de Friese taal en geschiedenis, hangen er gedichten van de dichtwedstrijd over de Fryske Akademy/Fryslân, zijn er taalfilmpjes te zien en kan er worden geluisterd naar verhalen van sprekers in een van de 60 andere (regionale) talen die Leeuwarden rijk is. Ook biedt de tuin ruimte aan het (slot)toneel van de literaire wandeling ‘De Wuttelhaven del’ gebaseerd op de oorlogsroman van Gysbert Japicxpriiswinner (1992) Steven de Jong. Naast de tuinaktiviteiten staat er ook nog een fietstocht rondom de Middelzee op het programma, georganiseerd door de werkverbanden en werkgroepen van de Fryske Akademy. Op 8 en 9 juni staan de streektalen van Nederland centraal bij een conferentie gehouden wordt in Tresoar en in het Talenpaviljoen.

Opening

De opening van het zomerseizoen in de tuin van de Fryske Akademy wordt gehouden op vrijdagmiddag 25 mei vanaf 15.00 uur, dan wordt ook begonnen met de voorleesmarathon van het Frysk Hânwurdboek. Bij de opening kan iedereeen een voorproefje krijgen van wat er allemaal te beleven is deze zomer.  www.fryske-akademy.nl/lf2018 biedt een overzicht van wat nog meer kan worden verwacht.