Spring naar hoofd-inhoud

Wetenschapsprijs voor Evelyn Bosma

Evelyn Bosma MA heeft de eerste Wetenschapsprijs Campus Fryslân gewonnen. De wetenschapsprijs Campus Fryslân is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek en wordt gefinancierd door de gemeente Leeuwarden. Evelyn Bosma zal binnenkort promoveren op haar onderzoek Cognitive effects and the character of Frisian-Dutch bilingualism among Frisian children.

Ze heeft voor haar onderzoek talige en cognitieve testen afgenomen gedurende drie opeenvolgende jaren bij leerlingen van 5 tot 8 jaar. Deze grootschalige benadering maakte het mogelijk nieuwe verbanden tussen de wederzijdse beïnvloeding van talige en cognitieve ontwikkeling zichtbaar te maken.

Bosma was voor dit onderzoek verbonden aan de Fryske Akademy (Leeuwarden), ze promoveert aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Haar onderzoek is mede gefinancierd door de provincie Fryslân.

Wetenschapsprijs Campus Fryslân

De prijs is ingesteld om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in de regio te bevorderen en zal op 11 mei 2017 feestelijk worden uitgereikt in Grou, tegelijk met de Joast Halbertsmaprijs die toegekend is aan historicus Hotso Spanninga. De jury zal tijdens deze uitreiking motveren waarom Evelyn Bosma deze prijs heeft gewonnen. Daarnaast krijgt Bosma zelf de gelegenheid om over haar wetenschappelijk onderzoek te vertellen.

De wetenschapsprijs Campus Fryslân voor jonge wetenschappers zal voorlopig tweejaarlijks worden uitgereikt. In totaal waren zes jonge wetenschappers genomineerd. Te weten: dr. Mans Schepers (Rijksuniversiteit Groningen) dr. Slamowir Porada (Wetsus), dr. Alona Labun (Rijksuniversiteit Groningen, dr. Marieke Zeinstra (NHL Hogeschool), dr. Rosemarie Kentie (Rijksuniversiteit Groningen) en Evelyn Bosma MA (Fryske Akademy).

Jury

De jury van de Wetenschapsprijs Campus Fryslân kent drie leden: prof. dr. Hanny Elzinga (Decaan Honours College Rijksuniversiteit Groningen, namens RUG/Campus Fryslân, voorzitter), dr. Marijn Molema (Fryske Akademy, namens de provincie Fryslân), Milan van der Meulen Bsc (ondernemer bij Enie.nl, namens de gemeente Leeuwarden). Deze jury heeft ook de winnaar van de Joast Halbertsmaprijs geselecteerd.

De Wetenschapsprijs Campus Fryslân voor jonge wetenschappers richt zich op de volle breedte van de wetenschapsbeoefening van de kennisinstellingen. Doel: Het stimuleren van jong wetenschappelijk onderzoektalent en het verhogen van de kwaliteit van het onderzoek dat betrekking heeft op Friesland, maar (inter)nationale uitwerking heeft: global challenges, local solutions.

De te ontvangen prijs is in totaal 10.000 euro.

Zie ook: