Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht zoeken

Nieuwsarchief

sep

22

22 september 2020 - De 63ste serie Akademylezingen - seizoen 2020-2021- schuift door naar 2021-2022.

Lees meer

mei

15

15 mei 2020 - De derde Agri&Foodscan Fryslân is verschenen, kennis en innovatie in de duurzaamheidstransitie staan daarin centraal.

Lees meer

apr

02

2 april 2020 - De Fryske Akademy heeft een woordenlijst opgesteld met frequente woorden die te maken hebben met de corona-uitbraak.

Lees meer

maa

16

16 maart 2020 - In verband met de Corona-maatregelen is de Fryske Akademy voorlopig dicht.

Lees meer

maa

13

13 maart 2020 - Vanwege de maatregelen aangaande het Coronavirus vervallen alle evenementen van de Fryske Akademy t/m 6 april

Lees meer

maa

06

6 maart 2020 - Sinds medio februari hebben al 200 mensen het kwalificatiedictee gemaakt, dit kan nog tot 16 maart

Lees meer

feb

25

25 februari 2020 – De derde Letterkundedei is op 6 november 2020, ditmaal i.s.m. Tresoar. Thema: Bevrijding in de Friese Literatuur.

Lees meer

feb

03

3 februari 2020 - Er is dit jaar weer een Grut Frysk Diktee, op 21 april. Ditmaal geschreven door de Dichter van Fryslân Nyk de Vries.

Lees meer

jan

28

28 januari 2020 – Het Fries moet standaard opgenomen worden in de beleidsvorming van het Ministerie van OCW, vinden vier hoogleraren Fries.

Lees meer

jan

20

20 januari 2020 - Afgelopen vrijdag lanceerde cultuurgedeputeerde van Zuid-Holland Willy de Zoete een nieuw stuk HisGIS: Zuid-Holland Kustzone.

Lees meer

dec

18

18 december 2019 - Provinciale Staten hebben vandaag met het pakket maatregelen voor de Fryske Akademy ingestemd, waaronder 1 miljoen euro extra.

Lees meer

dec

16

16 december 2019 - Zojuist verschenen is het 99ste nummer van jaarboek De Vrije Fries, dat in drie essays terugblikt op het Culturele Hoofdstadjaar.

Lees meer

nov

28

28 november 2019 – KNAW Humanities Cluster en de Fryske Akademy gaan samenwerken in HisGIS. Het gaat om een periode van drie jaar.

Lees meer

nov

07

7 november 2019 - Interim-directeur Smink is blij met het besluit van de provincie om de Akademy met een miljoen euro extra te ondersteunen.

Lees meer

nov

04

4 november 2019 - De Speakaboo-app voor logopedisten krijgt een Friese adaptatie. Hiermee wordt klankverwerving bij Friestalige kinderen onderzocht.

Lees meer

okt

21

21 oktober 2019 - Het eerste Beakennummer van 2019 brengt een serie artikels over de betekenis van de 'Friese vrijheid' langs de eeuwen.

Lees meer

okt

07

7 oktober 2019 - Zojuist verschenen in onze literaire reeks Minsken en Boeken is een bloemlezing uit de gedichten van Waling Dykstra.

Lees meer

okt

03

3 oktober 2019 – De laatste Economische Vitaliteitsscan maakt de balans op: de maatschappij in Noordoost-Fryslân is zowel kwetsbaar als kansrijk.

Lees meer

sep

30

30 september 2019 - Natuurinclusieve landbouw heeft veel potentie volgens de tweede Agri & Foodscan, maar er is nog veel onduidelijkheid.

Lees meer

sep

23

23 september 2019 - Onlangs werd in Parijs een database voor landbouw- en plattelandsfilms gelanceerd. Daaronder ook 24 Friese films.

Lees meer

sep

19

19 september 2019 - Beart Oosterhaven heeft een nieuwe 'mooie' Friese Top 100 samengesteld, opgedragen aan 'oertroubadour' Roel Slofstra.

Lees meer

sep

16

16 september 2019 - Oud-senator Hindrik ten Hoeve is op Akademydei tot lid benoemd, evenals acteursechtpaar Klaasje Postma en Freark Smink.

Lees meer

sep

05

5 september 2019 - Een Taskforce van deskundigen heeft het provinciebestuur aanbevelingen gedaan over de toekomst van de Fryske Akademy.

Lees meer

aug

26

26 augustus 2019 - Er komt een wetenschappelijke biografie van Tony Feitsma. Liuwe Westra is als biograaf bij het project betrokken.

Lees meer

jul

05

5 juli 2019 - Voor de nieuwe Friese spellingchecker heeft de Fryske Akademy een woordenlijst met ruim 450.000 woorden geleverd.

Lees meer