Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht zoeken

Nieuwsarchief

okt

19

Zaterdag 16 oktober was de presentatie van de bloemlezing ‘Do draachst de leafde oan’. Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril / Jij draagt de liefde aan, Literatuur van Friesland door een roze bril.

Lees meer

okt

11

Wil je de Akademydei nog eens terugzien? Dat kan! De video is nu online.

Lees meer

okt

08

Samenvatting van het rapport Taalvariatie in Zuid-Lauwersland

Lees meer

okt

01

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen,1250-1580.

Lees meer

sep

29

De Akademylezingen 2021-2022 gaan door. Opgeven kan tot 25 oktober 2021.

 

Lees meer

sep

20

Freed 10 septimber is op de Akademydei de blomlêzing út it wurk fan Jouwert Jouwertsma presintearre: Lang haw 'k net nei skoalle west.

Lees meer

sep

17

Wat soe it moai wêze dat dyn telefoan Frysk ferstiet en prate kin! Takomstmuzyk? Der wurdt al oan wurke en wy hawwe dyn stipe derby nedich!

Lees meer

jul

01

1 juli 2021 - De 11de Dag van de Friese Taalkunde is op vrijdag 19 november 2021. Wij roepen iedereen op om zich te melden voor lezing.

Lees meer

jun

24

Met de publicatie 'Frisians of the Early Middle Ages' worden de 'Friezen' tussen de andere vroegmiddeleeuwse groepen en culturen van Noordwest-Europa geplaatst en op het internationale wetenschappelijke podium gezet.

Lees meer

mei

18

De Keetje Hodshon Prijs 2021 is toegekend aan dr. Evelyn Bosma voor haar proefschrift.

Lees meer

maa

25

De kaarten uit 1832 van de Noord-Hollandse kust, mei de informatie over perceeleigenaaren en de hoogte van de betaalde belasting, staan nu op HisGIS.

Lees meer

maa

24

24 maart 2021 - De game BabelAR is beschikbaar! Met BabelAR zien leerlingen de waarde van hun (thuis)talen en activeren ze hun talenkennis.

Lees meer

jan

22

22 januari 2021 - De Fryske Akademy en het Fries Sociaal Planbureau gaan samen de 'Brede Welvaart' in het Veenweidegebied onderzoeken.

Lees meer

dec

17

De tweejaarlijkse scriptieprijs van de Fryske Akademy is gewonnen door historicus Sian Wierda uit Joure.

Lees meer

dec

03

De Raad van Toezicht benoemt dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm tot directeur-bestuurder.

Lees meer

sep

22

22 september 2020 - De 63ste serie Akademylezingen - seizoen 2020-2021- schuift door naar 2021-2022.

Lees meer

mei

15

15 mei 2020 - De derde Agri&Foodscan Fryslân is verschenen, kennis en innovatie in de duurzaamheidstransitie staan daarin centraal.

Lees meer

apr

02

2 april 2020 - De Fryske Akademy heeft een woordenlijst opgesteld met frequente woorden die te maken hebben met de corona-uitbraak.

Lees meer

maa

16

16 maart 2020 - In verband met de Corona-maatregelen is de Fryske Akademy voorlopig dicht.

Lees meer

maa

13

13 maart 2020 - Vanwege de maatregelen aangaande het Coronavirus vervallen alle evenementen van de Fryske Akademy t/m 6 april

Lees meer

maa

06

6 maart 2020 - Sinds medio februari hebben al 200 mensen het kwalificatiedictee gemaakt, dit kan nog tot 16 maart

Lees meer

feb

25

25 februari 2020 – De derde Letterkundedei is op 6 november 2020, ditmaal i.s.m. Tresoar. Thema: Bevrijding in de Friese Literatuur.

Lees meer

feb

03

3 februari 2020 - Er is dit jaar weer een Grut Frysk Diktee, op 21 april. Ditmaal geschreven door de Dichter van Fryslân Nyk de Vries.

Lees meer

jan

28

28 januari 2020 – Het Fries moet standaard opgenomen worden in de beleidsvorming van het Ministerie van OCW, vinden vier hoogleraren Fries.

Lees meer

jan

20

20 januari 2020 - Afgelopen vrijdag lanceerde cultuurgedeputeerde van Zuid-Holland Willy de Zoete een nieuw stuk HisGIS: Zuid-Holland Kustzone.

Lees meer