Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht zoeken

Nieuwsarchief

maa

28

Gnyskje, nútsjesmoar en krûpelhintsje. It Grut Frysk Diktee is weer terug met een nieuwe editie. Dat is voor het eerst sinds It Grut Frysk Diktee in 2018 op het Oldehoofsterkerkhof, met een recordaantal deelnemers. Op dinsdag 17 mei wordt It Grut Frysk Diktee weer als vanouds gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. Kwalificeren voor het dictee kan vanaf vandaag.

Lees meer

maa

22

Bij de Fryske Akademy is in mooie vacature voor een Allround HR-adviseur.

Lees meer

maa

21

Universitaire studenten kunnen hun masterscriptie insturen voor de Skripsjepriis 2020-2022 fan de Fryske Akademy. Het beste scriptieonderzoek op het gebied van de Friese taal en cultuur wordt beloond met duizend euro. De prijs wordt een keer per twee jaar uitgereikt.

Lees meer

maa

10

Op donderdag 14 april doen 40 Friese kinderen mee aan de finale van het Lyts Frysk Diktee (Klein Fries Dictee). In de Statenzaal van de provincie Fryslân worden ze uitgedaagd om zo goed mogelijk Fries te schrijven.

Lees meer

maa

08

De Friese onderwijsorganisatie en uitgeverij Afûk, Learning Hub Friesland en het Mercator Europees Kenniscentrum van de Fryske Akademy hebben een Europese subsidie gekregen voor het driejarig project 'WikiWomen'. In samenwerking met middelbare scholen en Wikipedia-organisaties uit Baskenland (Spanje) en Ierland zetten de Friese kennispartners zich de komende drie jaar in om Wikipedia in minderheidstaalgebieden in Europa te gebruiken als een middel om digitale geletterdheid, sociale betrokkenheid en taalvaardigheden te onderwijzen. De subsidie komt uit het ErasmusPlus-programma van de Europese Commissie, bestemd voor projecten op het gebied van onderwijs, opleiding, jongerenzaken en sport.

Lees meer

maa

07

De komende periode is de balie van de Fryske Akademy op dinsdag en donderdag open. De andere dagen is de Fryske Akademy op afspraak geopend.

Lees meer

maa

03

De Week van Uitwisseling is één van de leukste events op het gebied van mobiliteit in Noord-Nederland! Tijdens deze week kun je een dag(deel) een kijkje nemen in een andere organisatie in Friesland, Groningen en een deel van Drenthe. De Week van de Uitwisseling is dit jaar van 30 mei tot en met 3 juni 2022. Ook de Fryske Akademy doet mee!

 

Lees meer

feb

23

De genomineerden van de dr. Joast Halbertsmaprijs zijn bekend. Een onafhankelijke jury selecteerde uit meer dan 200 werken, vijf kanshebbers voor deze provinciale prijs. Gosse Blom en Siebren Dyk zijn genomineerd voor het Graet Hylper Wordebook.

Lees meer

feb

14

De meertalige augmented reality game ‘BabelAR’, ontworpen door een collectief van kennisinstituten uit Friesland, België, Baskenland en Ierland, heeft de eerste prijs gewonnen in de categorie Digital Product van de prestigieuze Belgische designprijs Henry van de Velde Awards. Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, onderdeel van de Fryske Akademy in Leeuwarden, was de coördinator van VirtuLApp, het projectcollectief dat de game ‘BabelAR’ heeft bedacht en ontwikkeld. NHL Stenden Hogeschool was tevens nauw betrokken bij het project als associate partner.

Lees meer

feb

09

Op 21 februari is het de Internationale Moedertaaldag, een initiatief van de Verenigde Naties. In het kader daarvan organiseren het Europees Bureau voor Kleine Talen (EBLT) en het Mercator Europees Kenniscentrum samen met Slieker Film de Nederlandse première van de meertalige film Der Krug an der Wiedau/Æ kro ve æ Virå/ E krouf bai e Wiidou/ De Krooch an de Wiedau/ Kroen ved Vidåen.

Lees meer

feb

07

Bij de Fryske AKademy is een vacature voor een Lid van de Raad van Toezicht. Wij zoeken een enthousiaste, constructieve en positief kritische kandidaat, die zich samen met de collega’s in de Raad wil inzetten voor het toezicht op een boeiende en ambitieuze organisatie op het gebied van de Friese taal, cultuur en geschiedenis.

Lees meer

jan

26

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, onderdeel van de Fryske Akademy in Leeuwarden, heeft een Europese subsidie gekregen voor het project OWL+, ‘Ownership and Leadership: Pathways for (Endangered) Languages’ Use in School'.

Lees meer

jan

18

Het European Journal of Psychology of Education heeft recent een artikel gepubliceerd van Dr. Evelyn Bosma, taalwetenschapper van de Fryske Akademy. Samen met Prof. Dr. Elma Blom, Dr. Arthur Bakker en Linda Zenger van Schuppen MSc onderzocht Bosma hoe tweetaligheid in het brein werkt en wat we daarmee moeten in het onderwijs. Deze review laat zien hoe de woordenschatontwikkeling van tweetalige kinderen ondersteund kan worden door translanguaging, het doelbewust door elkaar gebruiken van verschillende talen in het onderwijs.

Lees meer

jan

05

Eind 2021 heeft de Fryske Akademy de eerste versie opgeleverd van een grammatica van het Fries van Saterfriesischen. Saterfries is het enige Fries dat nog over is van het Oost-Fries, dat vroeger werd gesproken tussen de Lauwers en de Wezer.

Lees meer

dec

14

De Fryske Akademy zoekt moedertaalsprekers van het Frysk dy willen meedoen aan een kort interview in het Frysk en Nederlands. Daarbij wordt spraak verzameld voor een onderzoek naar de herkenning van accenten.

Lees meer

dec

14

Word jij HisGIS citizen scientist? En help je mee het nog resterende gedeelte van het oudste kadaster van Nederland voor HisGIS te digitaliseren? Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor dit wetenschappelijk project van nationaal belang

Lees meer

dec

07

Eind november is het Genealogysk Jierboek 2021 gepresenteerd. In dit jaarboek bijdragen van Ida Verhaar - Parenteel van Gerrit Robberts Radijs, Jan de Vries - Blom fan Hylpen, Jan Borleffs - Het nageslacht van Hillebrand Croes uit Leeuwarden en Jan T. Anema – Hibma. De Fryske Rie foar Heraldyk sluit dit jaarboek wederom af en doet dit met – Wapenregistraties.

Lees meer

dec

03

De gedichten van de winnaars van de sinterklaasgedichtenwedstrijd staan online. Lokwinske Brecht Bolink fan de St. Gregoriusskoalle yn Blauhús, Erwin van den Bosch út Harkema en Titia Lindeboom út Minnertsgea.

Lees meer

nov

30

Mercator's Erasmus+ project VirtuLApp heeft de tweede prijs gewonnen van het Nuffic Europees Talenlabel voor innovatief onderwijs. VirtuLApp's game BabelAR in een van de drie winnaars in de categorie 'Digitaal Product' van de Belgische Henry van de Velde Awards '22.

Lees meer

nov

18

Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies. Het boek bevat vijftien bijdragen waarin de taalkundige en literaire grondslagen van lexicografie en lexicologie onderzocht worden. Het boek is samengesteld en geredigeerd door Hans Van de Velde (Fryske Akademy) en Frederic T. Dolezal en gepubliceerd door Cambridge Scholars Publishers.

 

Lees meer

nov

18

Het Taalkundig Werkverband van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de 11e Dag van de Friese Taalkunde, als onderdeel van de 'Mijn Taal'- viering rondom Kneppelfreed. De 11e Dag van de Friese Taalkunde is van belang voor iedereen die deelneemt aan de studie van het Fries in brede zin.

Lees meer

nov

13

De Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân organiseren een gedichtenwedstrijd voor jong en oud met prijzen in verschillende leeftijdscategorieën. Aanleiding is de lancering van het nieuwe online taalportaal Frysker.nl

Lees meer

nov

02

In het kinderprogramma Het Klokhuis gaat het op 17 november over tweetaligheid. Aanleiding is de Klokhuis Wetenschapsprijs die vorig jaar werd gewonnen door Evelyn Bosma (Fryske Akademy) en Naomi Nota.

Lees meer

okt

19

Tot voor kort waren er geen logopedische instrumenten voorhanden om de klankverwerving bij jonge Friestalige kinderen te onderzoeken. Daarom is er nu een Friese versie van de Speakaboo-app ontwikkeld.

Lees meer

okt

19

Zaterdag 16 oktober was de presentatie van de bloemlezing ‘Do draachst de leafde oan’. Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril / Jij draagt de liefde aan, Literatuur van Friesland door een roze bril.

Lees meer