Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht zoeken

Nieuwsarchief

mei

18

De Keetje Hodshon Prijs 2021 is toegekend aan dr. Evelyn Bosma voor haar proefschrift.

Lees meer

maa

25

De kaarten uit 1832 van de Noord-Hollandse kust, mei de informatie over perceeleigenaaren en de hoogte van de betaalde belasting, staan nu op HisGIS.

Lees meer

maa

24

24 maart 2021 - De game BabelAR is beschikbaar! Met BabelAR zien leerlingen de waarde van hun (thuis)talen en activeren ze hun talenkennis.

Lees meer

jan

22

22 januari 2021 - De Fryske Akademy en het Fries Sociaal Planbureau gaan samen de 'Brede Welvaart' in het Veenweidegebied onderzoeken.

Lees meer

dec

17

De tweejaarlijkse scriptieprijs van de Fryske Akademy is gewonnen door historicus Sian Wierda uit Joure.

Lees meer

dec

03

De Raad van Toezicht benoemt dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm tot directeur-bestuurder.

Lees meer

sep

22

22 september 2020 - De 63ste serie Akademylezingen - seizoen 2020-2021- schuift door naar 2021-2022.

Lees meer

mei

15

15 mei 2020 - De derde Agri&Foodscan Fryslân is verschenen, kennis en innovatie in de duurzaamheidstransitie staan daarin centraal.

Lees meer

apr

02

2 april 2020 - De Fryske Akademy heeft een woordenlijst opgesteld met frequente woorden die te maken hebben met de corona-uitbraak.

Lees meer

maa

16

16 maart 2020 - In verband met de Corona-maatregelen is de Fryske Akademy voorlopig dicht.

Lees meer

maa

13

13 maart 2020 - Vanwege de maatregelen aangaande het Coronavirus vervallen alle evenementen van de Fryske Akademy t/m 6 april

Lees meer

maa

06

6 maart 2020 - Sinds medio februari hebben al 200 mensen het kwalificatiedictee gemaakt, dit kan nog tot 16 maart

Lees meer

feb

25

25 februari 2020 – De derde Letterkundedei is op 6 november 2020, ditmaal i.s.m. Tresoar. Thema: Bevrijding in de Friese Literatuur.

Lees meer

feb

03

3 februari 2020 - Er is dit jaar weer een Grut Frysk Diktee, op 21 april. Ditmaal geschreven door de Dichter van Fryslân Nyk de Vries.

Lees meer

jan

28

28 januari 2020 – Het Fries moet standaard opgenomen worden in de beleidsvorming van het Ministerie van OCW, vinden vier hoogleraren Fries.

Lees meer

jan

20

20 januari 2020 - Afgelopen vrijdag lanceerde cultuurgedeputeerde van Zuid-Holland Willy de Zoete een nieuw stuk HisGIS: Zuid-Holland Kustzone.

Lees meer

dec

18

18 december 2019 - Provinciale Staten hebben vandaag met het pakket maatregelen voor de Fryske Akademy ingestemd, waaronder 1 miljoen euro extra.

Lees meer

dec

16

16 december 2019 - Zojuist verschenen is het 99ste nummer van jaarboek De Vrije Fries, dat in drie essays terugblikt op het Culturele Hoofdstadjaar.

Lees meer

nov

28

28 november 2019 – KNAW Humanities Cluster en de Fryske Akademy gaan samenwerken in HisGIS. Het gaat om een periode van drie jaar.

Lees meer

nov

07

7 november 2019 - Interim-directeur Smink is blij met het besluit van de provincie om de Akademy met een miljoen euro extra te ondersteunen.

Lees meer

nov

04

4 november 2019 - De Speakaboo-app voor logopedisten krijgt een Friese adaptatie. Hiermee wordt klankverwerving bij Friestalige kinderen onderzocht.

Lees meer

okt

21

21 oktober 2019 - Het eerste Beakennummer van 2019 brengt een serie artikels over de betekenis van de 'Friese vrijheid' langs de eeuwen.

Lees meer

okt

07

7 oktober 2019 - Zojuist verschenen in onze literaire reeks Minsken en Boeken is een bloemlezing uit de gedichten van Waling Dykstra.

Lees meer

okt

03

3 oktober 2019 – De laatste Economische Vitaliteitsscan maakt de balans op: de maatschappij in Noordoost-Fryslân is zowel kwetsbaar als kansrijk.

Lees meer

sep

30

30 september 2019 - Natuurinclusieve landbouw heeft veel potentie volgens de tweede Agri & Foodscan, maar er is nog veel onduidelijkheid.

Lees meer