Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht zoeken

Nieuwsarchief

maa

29

29 maart 2019 - De Time Machine van HisGIS is nu uitgebreid met gegevens over Sneek, Sloten, Balk en Joure uit de periode 1750-1900.

Lees meer

maa

18

18 maart 2019 - De Wurkgroep Maritime Skiednis presenteerden gistermiddag de digitale uitgave van he4t 18de-eeuwse Scheepsboek Hempenius.

Lees meer

maa

07

7 maart 2019 - In Tsjechië wordt 15.000 euro uitgetrokken voor het schrijven van een boek over geschiedenis van de Friese literatuur.

Lees meer

maa

05

5 maart 2019 - Een in opdracht van de Taalunie gemaakt rapport geeft een overzicht van Fries-Nederlandse taalcontactvariëteiten.

Lees meer

maa

04

4 maart 2019 - Sinds gisteren is de Leeuwarden Time Machine online, een innovatieve uitbreiding van het portaal HisGIS.

Lees meer

jan

28

28 januari 2019 - Al een poos werkt Marjoleine Sloos aan een replicatie van het onderzoek dat Tony Feitsma in de jaren 1980 deed.

Lees meer

jan

15

15 januari 2019 - Johan Schoeman van de Suid-Afrikaanse Akademi vir Wetenskap en Kuns was vandaag op bezoek.

Lees meer

dec

20

20 december 2018 - De Fryske Akademy is gesloten van maandag 24 december t/m woensdag 2 januari. Graag tot ziens in 2019!

Lees meer

dec

17

17 december 2018 - Deel 98 van De Vrije Fries is afgelopen vrijdagmiddag op de Fryske Akademy gepresenteerd door de redactie van het jaarboek.

Lees meer

dec

06

6 december 2018 - Zojuist verschenen is een nieuw Beaken-nummer, met bijdragen van Jarich Hoekstra, Ferenc Postma en Riemer Reinsma.

Lees meer

dec

06

6 december 2018 - Als eerbetoon aan oertroubadour Roel Slofstra heeft Beart Oosterhaven een 'Mooie' Friese Top 100 samengesteld.

Lees meer

dec

03

3 december 2018 - Minister Ollongren en commissaris Brok ondertekenden afgelopen vrijdag de nieuwe Bestuursafspraak Friese taal en cultuur.

Lees meer

nov

22

22 november 2018 - Arjen Versloot en Eric Hoekstra onderzochten waarom bepaalde onregelmatige verschijnselen in taal langer bewaard zijn dan andere.

Lees meer

nov

20

20 november 2018 - Gisteren en vandaag brachten leerkrachten uit Noord-Friesland (Duitsland) een bezoek aan de provincie Fryslân.

Lees meer

nov

16

16 november 2018 – Woensdag aanstaande presenteert de Fryske Akademy haar eerste Agri & Foodscan op een discussieavond in Bolsward.

Lees meer

okt

16

16 oktober 2018 – Met een partnerbijeenkomst op de Fryske Akademy is gisteren het project VirtuLApp van start gegaan.

Lees meer

sep

25

25 september 2018 – Voor een onderzoek zoeken wij Friestaligen uit het vroegere Boarnsterhim, vooral mannen: opa, vader en zoon.

Lees meer

sep

14

14 september 2018 - Sjoerd Bootsma, Sytse Buwalda, Douwe Draaisma en Joop Koopmans zijn vandaag tot lid benoemd.

Lees meer

sep

14

14 september 2018 - Levi Damsma is winnaar van de Skripsjepriis 2016-2018. Zijn scriptie voltooide hij aan de Universiteit van Gent.

Lees meer

sep

14

14 september 2018 - De Akademy krijgt een kleinere staf, zegt interim-bestuurder Smink vandaag op Akademydei.

Lees meer

aug

13

13 augustus 2018 - Het pand van de vroegere levertraanfabriek Draisma van Valkenburg is verkocht. Vandaag is de koopakte gepasseerd.

Lees meer

jul

02

2 juli 2018 - Zojuist verschenen is een nummer van It Beaken over de Engelse furie op Vlieland en Terschelling, verzorgd door het WMS.

Lees meer

jun

28

28 juni 2018 - 621 mensen hebben gisteravond op het Oldehoofsterkerkhof het Grut Frysk Diktee gemaakt. Winnaar is Wopkje Bergmans.

Lees meer

jun

21

21 juni 2018 - De lexicografie van kleinere talen is het thema van het nieuwe nummer van International Journal of Lexicography.

Lees meer

jun

19

19 juni 2018 – Het aantal werkzoekenden in Noordoost-Fryslân is in 2017 met een derde gedaald, blijkt uit de Economische Vitaliteitsscan.

Lees meer