Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht zoeken

Nieuwsarchief

mei

20

20 mei 2016 - I.s.m. hogeschool Van Hall Larenstein zal de Fryske Akademy onderzoek doen naar de vroegere zuivelschool in Bolsward.

Lees meer

mei

17

17 mei 2016 - Drie dagen lang wordt de Fryske Akademy geheel gedomineerd door r-klanken. Onderzoekers uit de hele wereld strijken neer voor 'r-atics 5.

 

Lees meer

mei

11

11 mei 2016 - Fedde Dijkstra uit Wirdum heeft het Grut Frysk Diktee 2016 gewonnen. Met 10 fouten kwam Dijkstra als beste deelnemer uit de bus.

Lees meer

maa

29

29 maart 2016 - Het Grut Frysk Diktee komt eraan. Wie wil meedoen kan in aanmerking komen door het maken van een kwalificatiedictee.

Lees meer

maa

16

16 maart 2016 - Historisch onderzoek aan weerszijden van de grens: dat is het streven van het Duits-Nederlands geschiedenisnetwerk dat vandaag van start is gegaan.

Lees meer

maa

14

14 maart 2016 - De eerste Dag van de Friese Letterkunde vindt 7 oktober 2016 plaats, 250 jaar nadat het testament van Gysbert Japix werd uitgesproken.

Lees meer

feb

19

19 februari 2016 - De Fryske Akademy doet het uitstekend op het gebied van maatschappelijke relevantie. Dat schrijft de visitatiecommissie in haar rapport.

Lees meer

feb

18

18 februari 2016 - Door de geweldige inspanningen van vrijwilligers en de steun van de Provincie Fryslân is het Fries als taal opgenomen in Google Translate.

Lees meer

jan

07

7 januari 2016 - De Fryske Akademy zoekt oud-werknemers die in de jaren 1955-1980 in de Friese zuivelindustrie aan het werk zijn geweest.

Lees meer

dec

03

3 december 2015 - Lysbeth Jongbloed van de Fryske Akademy presenteert vandaag haar onderzoek naar de taalkeuze van Friezen op sociale media aan gedeputeerde Sietske Poepjes.

Lees meer

sep

11

11 september 2015 - De Fryske Akademy vervangt de oude vakgroepstructuur door een projectorganisatie. Dat maakt directeur-bestuurder Hanno Brand vandaag bekend op Akademydei.

Lees meer

jul

01

1 juli 2015 - Historicus dr. Wiebe Bergsma van de Fryske Akademy is op zondag 28 juni 2015 plotseling overleden.

Lees meer

jun

22

22 juni 2015 - De Fryske Akademy gaat op het terrein van taalonderzoek en minderheidstalen een lange samenwerking aan met de Chinese Universiteit van Nanjing.

Lees meer

maa

27

27 maart 2015 – Provinciaal archeoloog Gilles de Langen wordt met ingang van 1 april a.s. aangesteld als senior onderzoeker middeleeuwse archeologie.

Lees meer

feb

09

9 februari 2015 – De Fryske Akademy start in de week van 9 februari met een groot taalsociologisch onderzoek.

Lees meer

jan

22

22 januari 2015 - Taalweb Frysk gaat op 2 februari online.

Lees meer

maa

14

14 april 2014 - Fries wordt door jongeren in de Friese Wouden meer gebruikt op sociale media dan door jongeren in andere delen van Fryslân.

Lees meer