Spring naar hoofd-inhoud

Gedichten Waling Dykstra verschenen

Vorige week donderdag 3 oktober is in podium Obe Duvelskeunstner gepresenteerd, een bloemlezing van gedichten van Waling Dykstra.

Samensteller Abe de Vries (momenteel gastonderzoeker bij de Fryske Akademy) en hoogleraar Fries Goffe Jensma gaven beiden een lezing over 'Waling-om', die behalve bakker en boekbinder een van de belangrijkste grondleggers van de Friese literatuur is geweest. 

Het eerste exemplaar van het boek is in ontvangst genomen door Philippus Breuker. De boekpresentatie was onderdeel van de lopende tentoonstelling 'Waling Dykstra — Foarútgong'.

 

Over het boek

De onbekendste bekende poëzie in de Friese literatuur is tegenwoordig waarschijnlijk die van Waling Dykstra (1821-1914). Populairder dan Dykstra in zijn glorietijd was, is geen Friese schrijver meer geweest, maar zijn gedichten komen niet voor in de meest recente Friese poëziebloemlezingen, of het moet een enkele liedtekst zijn. Het voordeel is dat zijn groot poëtisch oeuvre — het eerste gedicht hier dateert uit 1838, toen hij 17 was, het laatste uit 1912, toen hij 90 was — nog op ontdekking wacht. Deze bloemlezing, bezorgd en ingeleid door Abe de Vries, is de eerste uit uitsluitend zijn gedichten.