Spring naar hoofd-inhoud

Prinses Laurentien opent gebouwen

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden opent vrijdag 9 september in Leeuwarden het vernieuwde en gerestaureerde gebouwencomplex van de Fryske Akademy.

De Fryske Akademy, die in 1938 als wetenschappelijk instituut voor de Friese taal en cultuur werd opgericht, is gehuisvest in het monumentale 18e-eeuwse Coulonhuis en omliggende panden. Voor het eerst sinds de ingebruikname door de Fryske Akademy zijn deze panden volledig gerestaureerd en aangepast aan de eisen van deze tijd.

In de loop der jaren heeft de Fryske Akademy zich ontwikkeld van een klein instituut met vele vrijwilligers tot een professionele onderzoeksinstelling. Sinds 1990 is de Akademy verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) als een van de vijftien onderzoeksinstituten. Binnen het onderzoek wordt ruim aandacht besteed aan taal, onderwijs en meertaligheid in Friesland. Daarnaast ontwikkelt de Akademy taalhulpmiddelen voor het Fries. Deze gebieden hebben ook de aandacht van Prinses Laurentien, die onder andere erevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven en beschermvrouwe van Genootschap Onze Taal is.

De officiële opening van de gebouwen door Prinses Laurentien is onderdeel van een groter programma rondom de vernieuwde Fryske Akademy. Zo wordt op donderdag 8 september in de tuin van de Akademy een wetenschappelijk congres gehouden over Friesland in het onderzoek van de KNAW-instituten. Na de officiële opening door de Prinses op vrijdag 9 september, volgt in het Natuurmuseum een programma met lezingen die in het teken staan van architectuur en de herbestemming van gebouwen.

Credits foto: Rijksvoorlichtingsdienst