Spring naar hoofd-inhoud

Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies

Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies bevat vijftien bijdragen waarin de taalkundige en literaire grondslagen van lexicografie en lexicologie onderzocht worden. Het boek is samengesteld en geredigeerd door Hans Van de Velde (Fryske Akademy) en Frederic T. Dolezal en gepubliceerd door Cambridge Scholars Publishers. De artikelen zijn gebaseerd op lezingen gegeven op de 10th International Conference for Historical Lexicography and Lexicology die in juni 2019 in Leeuwarden plaatsvond.

In twee bijdragen neemt het Fries een centrale plaats in. Frits van de Kuip, Janneke Spoelstra en Willem Visser (allen Fryske Akademy) geven een historisch overzicht van de lexicografie van het Fries. Andreas Deutsch gaat in op de Friese rechtstaal in het Deutsches Rechtswörterbuch.

Daarnaast bevat het boek studies van Kroatische, Tsjechische, Engelse, Griekse en Turkse historische woordenboeken, van tweetalige Russisch-Tadzjiekse terminologische woordenboeken, van de lexicografie van het Faroers en van het Chinees en over klanknabootsing in historische woordenboeken. Er is veel aandacht voor de digitalisering van woordenboeken en de bundel verbreedt de kritische perspectieven op de studie van manuscripten en gedrukte artefacten, woordenboeken en standaardvariëteiten, biografieën; bibliografie en tekstanalyses, woordenboekproductie en corpus- en digitale analyses.

De cartotheek van het Woordenboek van de Friese Taal is de blikvanger op de flap.

Meer informatie is via deze link te vinden. Daar kan het boek ook besteld worden.