Spring naar hoofd-inhoud

Congres over meertalig onderwijs

De klassen worden steeds meertaliger. Niet langer spreken de kinderen alleen Fries of Nederlands, maar leerlingen met allerlei achtergronden en moedertalen ontmoeten elkaar op school. Is dat een probleem? Of juist een rijkdom waar we ons voordeel mee kunnen doen, en zo ja, hoe dan?

Van 12-14 oktober organiseren het Europese netwerk LANGSCAPE en het Mercator Europees Kenniscentrum voor meertaligheid en taalleren, onderdeel van de Fryske Akademy, een 3-daagse conferentie over meertaligheid in het onderwijs. De conferentie zal openen met een excursie naar twee meertalige scholen in Friesland: basisschool De Pôlle in Marssum en middelbare school CSG Liudger in Burgum.

De dagen daarna zal gesproken en gedebatteerd worden door 21 experts uit heel Europa over de toenemende meertaligheid in het onderwijs: zo zullen Piet van Avermaet (Ghent) en Durk Gorter (Donostia-San Sebastian) kijken naar uitdagingen, maar ook naar kansen van meertalige klassen, Jasone Cenoz (Donostia-San Sebastian) en Joana Duarte (Mercator Europees Kenniscentrum, Universiteit van Groningen) behandelen innovatieve lesmethoden, zoals translanguaging, inmiddels ook toegepast op enkele scholen in Friesland, en Tanya Day Clark (Berlijn) neemt het perspectief van de docent: wat zijn de gevolgen van lesgeven in een vreemde taal voor zijn of haar positie in de klas?

Wanneer:       donderdag 12 tot zaterdag 14 oktober 2017
Waar:             Hampshire Oranje Hotel, Leeuwarden
Opgave:         registratie via www.langscape-conference.eu
Meer info:      www.langscape-conference.eu