Spring naar hoofd-inhoud

Duits-Nederlandse migratie in kaart

Migranten die de grens tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland overtrokken, hebben veel sporen nagelaten in archieven en musea. De overgeleverde bronnen en hun vindplaatsen zijn nu systematisch beschreven in de nieuwe publicatie Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland. Het boek, met aanwijzingen voor grensoverschrijdend onderzoek, wordt op zaterdag 6 april gepresenteerd.

Het boek bundelt negen opstellen van Duitse en Nederlandse historici. Zij belichten de migratiegeschiedenis vanuit verschillende thematische en regionale invalshoeken. Concrete voorbeelden, met tips over de aanwezige archieven, komen uit de drie Noord-Nederlandse provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en het Weser-Ems-gebied (Emsland, Ostfriesland, Oldenburg). Een van de illustraties komt uit Bolsward, waar de Duitse grasmaaier Friedrich Brüggeman in 1879 door de politie in zijn kraag gevat werd na een vechtpartij. Zijn juridisch dossier levert een schat aan persoonlijke en genealogische gegevens op. Dit en andere voorbeelden bieden inspiratie om zelf aan de slag te gaan onderzoek naar met grensoverschrijdende migratiegeschiedenis.

Bijeenkomst
Redacteuren dr. Marijn Molema (Fryske Akademy) en dr. Meindert Schroor (Waddenacademie) presenteren de bundel tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) op 6 april 2019 in 'De Vredehorst' (Zuidwoldigerweg 32 in Hoogeveen) om 13.30 uur. De Duitse en Nederlandse historici die hebben bijgedragen aan de publicatie, zullen aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen.

Print en online
Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederlandverschijnt zowel in print als online. De online versie is via open access beschikbaar, dankzij FID Benelux – Open Access Publications, een service van de Universiteitsbibliothek Münster. Het boek is gratis te downloaden via deze link: http://go.wwu.de/vu733

De uitvoering van „Net(z)werk+“-projecten in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland wordt mogelijk gemaakt door financiering uit het Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) en door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Leadpartner van het project Net(z)werk+ is de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans.