Spring naar hoofd-inhoud

Dúmkes en en Friese vlagjes bij Europees talenfestival in Vietnam

[Translate to Dutch:] European Day of Languages Vietnam

Op zaterdag 12 november was het de European Day of Languages. De Europese ambassades in Hanoi, Vietnam grepen deze feestdag aan met het organiseren van een groot talenfestival met korte presentaties over verschillende Europese talen in het Goethe-instituut aldaar. Omdat het thema dit jaar `valuing all languages' was, had de Nederlandse ambassade Jelske Dijkstra (Fryske Akademy/ Mercator) en Phat Do (RUG/ Campus Fryslân) uitgenodigd om een lezing te geven over het Fries.

Do, die uit Fietnam komt, heeft in zijn eigen taal over zijn promotieonderzoek bij RUG/ Campus Fryslân gesproken waar hij werkt aan een Friese computerstem. Hij vertelde over de uitdagingen die hij tegenkomt bij het programmeren van een computerstem voor een kleine taal zoals het Fries, en hoe hij die uitdagingen aanpakt. Do eindigde met een demonstratie van zijn stem zoals die op dit moment klinkt (de stem is nog niet uitontwikkeld) met Friese zinnen zoals ‘Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries' en ‘It wie moai om inoar te treffen’.

Dijkstra gaf daarna een Engelstalige lezing over de Friese taal en cultuur waarin ze het onder andere had over de herkomst van die bekende zin van Grutte Pier. Verder vertelde ze over de overeenkomsten van de Friese taal met Engels, Nederlands en Duits, ging in op het aantal mensen dat Fries kan spreken en verstaan, en vertelde over typisch Friese (zomer)sporten zoals kaatsen, skûtsjesilen en fierljeppen.

Ondertussen zat het publiek te genieten van geïmporteerd dúmkes-koekjes. Dijkstra had namelijk van tevoren een doos met dúmkes, Friese vlagjes en promotiemateriaal van Fryske Akademy, RUG/ Campus Fryslân, Afûk en de Provincie Fryslân naar Hanoi verstuurd. Het publiek in de zaal in het Goethe-instituut vond het allemaal erg interessant.